Image
Peter Larsson, Larssons Glasmästeri
Peter Larsson, Larssons Glasmästeri

I stort behov av rekrytering – ändå söker ingen

2016-12-06 13:36

Glasbranschen är i stort behov av att kunna rekrytera kunnig personal, men det är inte lätt att hitta den kompetens företagen söker. I en enkät till våra medlemsföretag uppgav 65 procent av de svarande att de har behov av att rekrytera. Hela 97 procent svarade att det är svårt att rekrytera yrkeskunnig personal. Här behövs det politiska reformer och översyn av Arbetsförmedlingens uppdrag. 

På Larssons Glasmästeri i Övertårneå är man i akut behov av att rekrytera ny personal men de ansvariga på Arbetsförmedlingen känner inte till glasmästeriets bekymmer och Peter Larsson själv säger att han har hört av sig men inte får någon hjälp. Läs hela reportaget av Peter Kadhammar, Aftonbladet