Kansliet omfördelar resurser för att stötta dig genom covid-19-situationen

2020-03-19 14:49

Här följer en kort summering av hur vi som arbetsgivar- och branschorganisation stöttar dig som medlemsföretag just nu för att möta det ansträngda läget till följd av coronautbrottet.

  • Kansliet är fullt bemannat. Vi finns tillgängliga på mejl och telefon som vanligt.
  • Vi vet ännu inte hur omfattande konsekvenserna av coronautbrottet kommer att bli för vår bransch, men vi har utifrån rådande läge valt att tillfälligt omprioritera våra resurser på kansliet. Det innebär att vi lägger mer resurser på rådgivning och kommunikation.
  • Som medlem hittar du aktuell och relevant information för dig i din roll som företagsledare och arbetsgivare på vår webbplats. Allt material är samlat på : gbf.se/medlemsservice/coronaviruset och uppdateras löpande.
  • Vi har utökad bemanning för rådgivning. Tveka inte att kontakta oss! Vi står till ditt fulla förfogande. Se kontaktuppgifter här.
  • I dagsläget genomförs vårens utbildningar enligt kalendariet, förutsatt att direktiven från myndigheter inte ändras. Alla som är anmälda till en kurs får besked senast 14 dagar innan kursstart om utbildningen måste ställas in på grund ändrat läge eller för få deltagare. Det är dock viktigt att deltagare iakttar vår policy (Riktlinjer för besökare, kursdeltagare och utbildare).
  • I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen i samhället.

Vännerna på Glasbranschföreningens kansli,
Erik, Torbjörn, Jessica, Mikael, Melinda, Joakim, Mikael, Karin, Richard, Marie och Matilda