Image
Husfasad med många trekantiga glasfönster

Klimatdeklaration för byggnader

REMISSVAR
2020-05-18 16:20

År 2017 röstade Sveriges riksdag fram en klimatlag med målet att Sverige ska vara det första fossilfria välfärdslandet i världen som senast år 2045 är helt klimatneutralt. Ett ambitiöst och mycket viktigt mål som de flesta av oss stödjer till fullo. Ett mål som också är en stor utmaning för byggbranschen som idag står hela för 35 procent av alla utsläpp av växthusgaser, 31 procent av all energianvändning och 31 procent av allt avfall. Mycket har redan gjorts, mycket görs och ännu mycket mer kan göras. Regeringen föreslår att det från och med 1 januari 2022 ska bli lag att klimatdeklarera nya byggnader. Syftet med lagen är att synliggöra utsläppen, i fokus står produkt- och byggproduktionsskedet.

Glasbranschföreningen är positiv till förslag som minskar resursförbrukningen och klimatpåverkan inom byggsektorn. Vi delar bilden av att det finns stor potential att öka kunskaper och incitament för att göra hållbara val men menar att klimatdeklarationer bör ta hänsyn till hela byggnadens livscykel och att vi inte får glömma bort den sociala hållbarhetsaspekten. Att bygga hälsosamt är att bygga klimatsmart på riktigt och ger en win-win situation med väl genomtänkta lösningar som håller i längden.

Läs gärna mer om hur vi tänker - se hela remissvaret här!