Image
Erik Haara

Nu gäller nya ROT-regler

2015-04-02 10:29

Från och med 1 april 2015 skärps reglerna för utbetalning av ROT-avdrag. Anledningen är att minska möjligheterna till fusk. Det sker genom ändringar av den så kallade fakturamodellen för husavdraget. 

- ROT-avdraget är ett mycket viktigt verktyg för att motverka svartarbete på konsumentmarknaden. Men för att det ska fungera som det är tänkt är det också viktigt att systemet utformas så att det inte kan missbrukas av oseriösa aktörer. Vi välkomnar därför de skärpta reglerna för utbetalning av ROT-avdrag vilket ger Skatteverket större möjlighet att kontrollera att allt går rätt till. Detta är ett viktigt steg i det långsiktiga arbetet att säkerställa en sund konkurrens i byggsektorn, säger Erik Haara, vd Glasbranschföreningen.

Fakta om de nya reglerna från Skatteverket:

(via Byggvärlden)

 • De nya reglerna gäller för rot- och rutarbete som betalats efter den 31 mars 2015.
   
 • Företag som begär utbetalning från Skatteverket för rot- och rutarbeten ska använda Skatteverkets e-tjänst.
   
 • Tjänsten kräver att man har e-legitimation.
   
 • Företag ska lämna uppgifter om vilken typ av arbete som utförts, antalet arbetade timmar, ersättning för material och eventuella andra debiterade ersättningar.
   
 • Företag kan överlåta till ett ombud att använda e-tjänsten för sin räkning.
   
 • Utbetalning kan enbart göras till företagets eget konto.
   
 • Om du nyligen har startat din verksamhet och inte har möjlighet att redovisa elektroniskt, kanske det finns skäl för dig att bli befriad från att lämna ansökan via e-tjänsten. Du kan ansöka om befrielse under högst sex månader senast den 30 april 2015.

Läs mer på Skatteverket.se