Image
Genrébild på glasfasad

Nytt Glasmästeriavtal klart – följer märket på 5,4 procent över 29 månader

KOLLEKTIVAVTAL
2020-12-09 12:59

Glasbranschföreningen och Byggnads har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges glasmästerier, bilglasmästerier och glas- och metallföretag. Avtalet följer industrins märke på 5,4 procent över 29 månader.

– Det känns bra att vi har tecknat ett långt avtal som följer industrins kostnadsnivå. Det är viktigt att vi kan ge våra medlemsföretag möjligheten till långsiktig planering, särskilt i oroliga tider som dessa, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen, som också lyfter fram förändringen gällande arbetstidsförläggningen som en positiv utveckling av avtalet i modern riktning. 

Det nya Glasmästeriavtalet innehåller även en del förändringar som syftar till att stärka den sunda konkurrensen, något Glasbranschföreningens förhandlingschef Torbjörn Carlberg tycker är bra.

– Vi har enats om ett antal nya reformer som förhoppningsvis kan bidra positivt i arbetet för sund konkurrens och god arbetsmiljö. Hur vi kan stärka den sunda konkurrensen och försvåra för oseriösa aktörer är en fråga vi tar på stort allvar, men det är en svår uppgift som måste angripas på fler sätt. Vi har nu tillsammans med Byggnads identifierat några av de åtgärder vi kan göra inom ramen för kollektivavtalet och jag ser det som väldigt positivt att vi kan hantera den här typen av svåra frågor gemensamt, säger Torbjörn Carlberg.  

I överenskommelsen finns beslut om att under avtalsperioden arbeta vidare med ett antal frågor i arbetsgrupper. Det handlar exempelvis om att inom Glasbranschens Centrala Arbetsmiljöråd (GCA) uppdatera handledningen för företagshälsovården och samordna utbildning med fokus på glasbranschens arbetsmiljöfrågor för särskilt utsedda regionala skyddsombud. Vidare ska parterna inleda ett arbete om digitaliseringsfrågor för branschen samt arbeta förebyggande mot trakasserier.

Det nya avtalet gäller från 1 december 2020 till och med 30 april 2023 och berör ungefär 550 företag med drygt 3 000 anställda.

Det nya Glasmästeriavtalet i korthet

  • Avtalet är giltigt från och med 1 december 2020 till och med 30 april 2023.
  • Avtalstiden är uppdelad i två perioder: 1 december 2020 till 30 april 2022 och 1 maj 2022 till 30 april 2023. Den sista avtalsperioden är uppsägningsbar. Uppsägning av den andra avtalsperioden kan ske av endera parten senast den 31 oktober 2021.
  • Avtalsvärdet följer industrins märke på 5,4 procent fördelat på 29 månader.
  • Överenskommelsen innebär att medarbetarna kommer att få sin nya lön från och med 1 december 2020.

På Glasbranschföreningens webbplats publiceras inom kort mer information för medlemsföretagen om det nya Glasmästeriavtalet. Alla berörda medlemsföretag kommer också att få information per e-post. 

För kommentarer, kontakta:

Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, 08-453 90 72, torbjorn.carlberg@gbf.se
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen, 08-453 90 74, erik.haara@gbf.se