Nytt om skatteregler och investeringsstöd

REGLER OCH FÖRESKRIFTER
2021-02-23 11:12

Här har vi sammanställt ett antal nyheter från riksdag/regering som kan vara bra för dig som företagsledare att känna till. Du som är medlem i Glasbranschföreningen hittar mer information om regeringens stödåtgärder på våra medlemssidor

Skattereduktion för investeringar

De företag som investerar i sin näringsverksamhet under kalenderåret 2021 kan få en tillfällig skattereduktion. Det gäller investeringar i form av förvärv av maskiner och andra inventarier om utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Det kan gälla inventarier som exempelvis förbättrar arbetsmiljön för arbetstagarna. Den som under 2021 förvärvar inventarier får rätt till en avräkning mot sin beräknade skatt. Avräkningens storlek utgörs av 3,9 procent av anskaffningsvärdet på de förvärvade inventarierna. Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022. 

Växa-stöd för små bolag

Arbetsgivaravgiften för små aktiebolag och handelsbolag som anställer sin första medarbetare (utöver ägare och dess närstående) sänktes 2018 genom att det så kallade ”Växa-stödet” utvidgades. Förutsatt att vissa villkor var uppfyllda innebar stödet att dessa företag endast betalade ålderspensionsavgift (10,21 procent istället för 31,42 procent). Detta stöd skulle upphört vid årsskiftet 2021/2022. Riksdagen har dock beslutat att nedsättningen av arbetsgivaravgiften på lönedelar upp till 25 000 kronor per månad ska gälla tillsvidare från och med den 1 januari 2021.

Utöver att stödet blivit permanent föreslås även en utökning så att det omfattar två arbetstagare under perioden 2021-07-01 till 2022-12-31. Läs mer...

Förlängning av slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen föreslås förlängas. Det gäller även den slopade förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde av 2 000 kronor (enligt nytt besked 13 april 2021). Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Läs mer...

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har gemensamt beslutat sig för att delfinansiera arbetsmiljöutbildningar som genomförs efter 1 januari 2021. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser som både arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen och chefer deltar på tillsammans.

Stödet ska gynna samverkan och dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov och det omfattar tjänstemän och arbetare inom privat sektor. Arbetsgivare med minst en anställd inom privat sektor som tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda kan söka stödet. Sammanlagt stöd som kan lämnas är högst 250 000 kronor per år och högst 10 000 kronor per deltagare. Läs mer...