Image
Badrum i retrostil

ROT-avdraget sänks 1 januari

2015-12-21 13:08

Regeringens budget har klubbats igenom och med det sänkningen av ROT-avdraget. Subventionsgraden för ROT-avdrag sänks från 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent. Taket på 50 000 kr/person och beskattningsår blir dock oförändrat.

Sänkningen får effekt för de som gör ROT-avdrag för mindre jobb. För mer omfattande arbeten, där man ändå slår i taket 50 000 kr, får förslaget ingen effekt. Om arbetskostnaden är knappt 167 000 kr blir skattereduktionen 50 000 kr. Enligt 2015 års regler går denna gräns vid 100 000 kr i arbetskostnad.

Läs mer på Skatteverkates hemsida