Image
Riksdagshusets fasad

ROT-avdraget sänks i regeringens budgetproposition

2015-09-22 09:34

Regeringen har lagt sin budgetproposition för 2016. Bland förslagen finns den omdiskuterade frågan om ROT-avdraget, som regeringen föreslår ska sänkas från en subventionsgrad på 50 till 30 procent.

Anledningen till sänkningen av ROT-avdraget är att frigöra medel för att bland annat öka byggandet av nya bostäder. Maxbeloppet för ROT-avdraget kommer dock fortsätta vara detsamma som tidigare, det vill säga 50 000 kr.

Glasbranschföreningen är emot en sänkning av ROT-avdraget, då risken finns att trygga anställningar hos de seriösa företagen ersätts av ett utanförskap genom otrygga arbetsförhållanden på den svarta marknaden. För staten innebär det uteblivna skatteintäkter i form av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter.

Tre medlemsföretag i Glasbranschföreningen har tillfrågats om vad de tycker om regeringens förslag om sänkt ROT-avdrag:

Leif Karlsson och Tomas Andersson, delägare i Dingle Glasmästeri:

Det är synd att ROT-avdraget sänks. För det har varit bra för branschen som helhet. ROT-avdraget har gjort gott eftersom vi inte får några förfrågningar om svartjobb längre, det är bra. Det kommer troligtvis bli mindre för oss att göra, jämfört med hur det är nu. Vi har märkt en ökning i arbetsuppdrag sista halvåret, folk vill ju passa på att använda ROT-avdraget innan årsskiftet.

Patrik Svensson, ägare av Glasjouren Forshaga:

Jag tror inte att ROT-avdraget kommer att påverka mitt företag nämnvärt. Vi står inte och faller med ROT-jobben, då vi bara har gjort mindre antal jobb med ROT-avdrag. Däremot tror jag att det kommer att påverka byggbranschen i stort. Många har bråttom nu innan årsskiftet att använda ROT-avdraget, och sen tror jag att det kan bli vakuum i byggbranschen ett tag.

Jan Karlsson, delägare av Karlssons Glasmästeri, Piteå:

Det är ju ett riktigt ROT-rally nu i väntan på besked om det blir en sänkning eller inte. Det har varit svårt och osäkert att veta om man ska räkna på 30 eller 50 procent efter årsskiftet. Om ROT-avdraget sänks, som det nu verkar, tror jag att det kommer att bli en temporär ’doppning’, men sen kommer nog efterfrågan tillbaka.