Image
En Monopolpjäs placerad ovanpå en hundrakronorssedel

Sänkt ROT-avdrag leder till svartjobb tror företagen

2015-10-07 17:28

Fyra av tio företag har redan beslutat sig för att minska sin personalstyrka eller över­väger att göra det om regeringens förslag om sänkt ROT-avdrag går igenom. Det visar den undersökning som genomfördes innan sommaren bland medlemmarna i Glasbranschföreningen, Sveriges Byggindustrier, Företagarna, VVS-företagen, Måleriföretagen, EIO, PLR och Maskinentreprenörerna. Resultatet av undersökningen presenterades under måndagen i en artikel i DN.

Enkäteten besvarades av 2 130 företag och visar att nästan alla små och medelstora byggföretag tror att svartjobben kommer att öka om regeringens förslag om sänkt ROT-avdrag går igenom.
89 procent av de tillfrågade har i enkäten svarat att ROT-avdraget betytt mycket för att bidra till minskat svartarbetet. Av enkäten framgår att 77 procent av företagarna tror att kunderna kommer att bli mer benägna att köpa svarta tjänster om förslaget genomförs. 37 procent tror att kunderna väntar med eller struntar i att göra jobbet, och 30 procent tror att de väljer att göra arbetet själva.

- Den här undersökningen bevisar det som vi hela tiden har sagt och även skrivit i vårt remissvar till regeringen, dvs. att den svarta marknaden riskerar att växa om förslaget går igenom. Vi är starkt kritiska till att sänka ROT-avdraget då det riskerar att utöver försämrad skattemoral och mer svart arbetskraft även leda till färre jobb, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Läs DN:s artikel här