Image
Två män som bär på en glasskiva

Skriv under vår namninsamling - RÖR INTE ROT!

2015-06-17 15:24

Skriv under vår namninsamling för att visa regeringen att ROT-avdraget behöver vara kvar på samma nivå som idag. RÖR INTE ROT!

Skriv under - RÖR INTE ROT!

Regeringen vill begränsa ROT-avdraget från dagens 50 procent till 30 procent från januari 2016. Det är ett hårt slag mot Sveriges bygg- och installationsföretag. Risken är stor att vi får tillbaka den osunda konkurrensen och det svartarbete som fanns tidigare. Därmed riskeras även jobben.

ROT-avdraget har skapat tusentals vita trygga arbeten. Det är arbeten som tidigare inte utfördes alls, eller som utfördes helt eller delvis av svart arbetskraft. Ett minskat ROT-avdrag riskerar att leda till att vita trygga anställningar hos de seriösa företagen ersätts av ett utanförskap genom otrygga arbetsförhållanden på den svarta marknaden. För staten innebär det uteblivna skatteintäkter i form av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter. En sådan utveckling kan knappast ligga i någons intresse.

Skulle regeringens förslag bli verklighet finns en rad förlorare; de seriösa företagen, deras anställda och vanliga människor som tack vare ROT-avdraget haft råd att anlita professionella och seriösa aktörer. Som vinnare står de oseriösa aktörerna och den svarta marknaden.

Tycker du som vi, skriv under och visa Regeringen att ROT-avdraget behöver vara kvar på samma nivå som idag. För är det något som Sverige behöver så är det sund konkurrens och vita jobb!

Bakom namninsamlingen står Bransch- och arbetsgivarorganisationerna EIO, Entreprenörföretagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen.