Image
inomhus människor sitter ned och tittar på en man som presenterar

Välbesökt årsmöte för tredje distriktet

JACY'Z HOTEL I GÖTEBORG
2023-03-29 16:23

Fredagen den 24 mars samlades 85 medlemmar från tredje distriktet på Jacy’z Hotel i Göteborg. En i vanlig ordning trevlig och givande dag för kollegiala samhörigheten i branschen. Förutom årsmöte innehöll också dagen flera inspirerande talare och avslutades med middag och underhållning.

Man i rutig skjorta vid talarstol
Tredje distriktets ordförande Jörgen Svensson från Henåns Glasmästeri och Ramaffär är nöjd med träffen. 

Tredje distriktets ordförande Jörgen Svensson från Henåns Glasmästeri och Ramaffär är nöjd med dagen när vi ringer upp honom efter träffen.

– Det blev en väldigt härlig dag med totalt 85 personer som närvarade vilket är en jättebra uppslutning. Vid tidigare träffar har vi varit färre på förmiddagen än eftermiddagen, men inte den här gången utan nu var det många som var med hela dagen vilket var roligt. Jacy’z är också ett fantastiskt hotell där några av våra medlemmar också varit delaktiga i byggprocessen, vilket var lite kul och inte minst visar att vi är en viktig del av byggbranschen.

Vill se en större mångfald i distriktets styrelse

Vid årsmötet som genomfördes efter lunch, tackades bland annat Ulrica Berger från Ryds Glas AB och veteranen Håkan Stridsman av för många års förtjänstfullt arbete som ledamot respektive suppleant i distriktet. Freddy Norfall från FP Glas & Fog valdes i sin tur in till ny ordinarie ledamot i tredje distriktets styrelse och Åsa Harbom från Alufront AB till valkommittén. 

– Trots att vi är ett aktivt distrikt så har antalet medlemmar i styrelsen minskat från nio till sex stycken. Tyvärr tappade vi också den enda kvinnliga ledamoten men kunde i alla fall glädjas åt att Åsa Harbom valdes in till valkommittén. Men generellt är mångfalden och nyrekryteringen våra största utmaningar i hela branschen, inte bara att få fler kvinnor utan exempelvis också yngre personer att engagera sig i styrelsen, säger Jörgen och lägger samtidigt till att det är en viktig fråga att arbeta aktivt med. Inte minst för att glasbranschen ska vara en attraktiv bransch som fler söker sig till.

Att engagera sig i ett styrelseuppdrag tycker också Jörgen ger något tillbaka till sin egen verksamhet.

– Som styrelsemedlem breddar du inte bara ditt nätverk utan det är ett bra sätt att få förståelse för branschen och inte minst för att få tips och möjlighet att utveckla sin egen verksamhet. Exempelvis försöker vi alltid att genomföra styrelsemötena ute hos de olika styrelsemedlemmarnas verksamheter. Det ger oss otroligt mycket, menar Jörgen.

Information, middag och underhållning utöver årsmötet

Utöver årsmöte på agendan fanns också Johan Eriksson med från Yuanda för att berätta om Karlatornet – Göteborgs nya landmärke som är under uppbyggnad. Även Joakim Länder och Erik Haara från GBF för information om läget i branschen, avtal och utbildning. Dagen avslutades med middag och underhållning av trollkarlen Seth Engström som minst sagt kunde trolla med sina kort.

I det tredje distriktet ingår: Norra Halland ned till Nissan, Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Här kan du läsa mer om föreningens sju distrikt.