Image
Ordet "risk" visas i versaler i förgrunden. I bakgrunden ses en person arbeta vid en dator.

Digital härdplastutbildning - gå när du vill

Datum och tid:
Typ:
Utbildning – Arbetsmiljö
Plats:
Digital kurs

Digital härdplastutbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande kemikalier och diisocyanater enligt AFS 2014:43 och (EU) 2020/1149.

Detta är en webbaserad utbildning som uppfyller kraven på teoretisk utbildning för härdplaster som isocyanater, akrylater märkta med H334 eller H317 etc. i enlighet med AFS 2014:43 och (EU) 2020/1149 (nivå 1+2+3).

Du kan gå utbildningen när du vill och den tar cirka en 1,5 timme att slutföra.

Syfte

Ge kunskap i föreskriften AFS 2014:43 samt (EU) 2020/1149 (nivå 1+2+3), som är ett minimumkrav för utbildningen, samt om hur härdplaster kan identifieras och vad som kan vara minimumkrav vid arbetet.

Kursens mål

Efter genomförd utbildning har deltagaren obligatoriska kunskaper om de risker som arbete med härdplaster innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter i tillräcklig omfattning för att utbildningskravet i föreskriften ska uppfyllas eller behöver ha kunskap om härdplaster.

Kursinnehåll

  1. Inledning
  2. Avsnitt 1 – Kemikalier och information om kemikalier
  3. Avsnitt 2 – Risker med kemikalier
  4. Avsnitt 3 – Härdplaster
  5. Avsnitt 4 – Risker med härdplaster
  6. Avsnitt 5 – Lagar och förordningar
  7. Diisocyanater
  8. Utvärdering
  9. Avslutning och intyg

Kurslängd

Detta är en webbaserad utbildning som tillhandahålls av Altea i samarbete med Glasbranschföreningen. Utbildningen kan genomföras när som helst och tar cirka 1,5 timme.

Kursavgift

750 kr exkl. moms.

Övriga upplysningar

Efter genomförd utbildning får deltagaren ett intyg som är giltigt i fem år.

Starta utbildningen

Klicka här för att registrera ett konto och starta utbildningen.