Image
Man framför dator med paragraph i bilden

Entreprenadjuridiska webbinarier - Uppföljning av förändringar i projekt

Datum och tid:
till
Typ:
Utbildning – Entreprenadjuridik
Plats:
Digital kurs

Detta webbinarium tillhör en serie om tre webbinerier på olika teman vilka ges 6, 20 samt 27 maj kl 12:00 - 13:00. Du måste göra en separat anmälan för respektive webbinarium du vill detla på. 

För dig som vill fördjupa dig i entreprenadjuridiken har vi tagit fram en serie om tre lunchwebbinarier där vi avhandlar aktuella entreprenadjuridiska frågeställningar där du också är välkommen att ställa frågor du brottas med.

Kursens mål

Att ge fördjupade insikter i aktuella entreprenadjuridiska frågeställningar.

Målgrupp

Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar med entreprenadjuridik.

Kursinnehåll

6 maj: Ändrade förutsättningar i projekt
Detta webbinarium handlar om olika händelser som ändrar kalkylförutsättningarna (ÄTA-arbeten, likställda arbeten, hinder mm) och vad som gäller beträffande entreprenörens rätt till ekonomisk kompensation och tidsförlängning. Under webbinariet förklaras bl.a. skillnaden mellan ÄTA-arbeten och likställda arbeten och varför det av taktiska skäl ofta är lämpligt att hänvisa till reglerna om likställda arbeten istället för de om hinder.

Föreläsare:
Johan K Nilsson, JKN Advokat, johan.k.nilsson@jkn.se 

20 maj: Uppföljning av förändringar i projekt
Detta webbinarium handlar om hur entreprenören måste agera för att säkerställa sin rätt till ersättning och tidsförlängning, dvs. hur ÄTA-arbeten, likställda arbeten, hinder m.m. ska följas upp och hur konsekvenserna av dessa ska presenteras för beställaren för att utfallet ska bli så bra som möjligt. Under webbinariet kommer bl.a. tas upp hur en dagbok bör skrivas samt betydelsen av protokollen från byggmöten.

Föreläsare:
Robin Lundgren, JKN Advokat, robin.lundgren@jkn.se

27 maj: Avsteg från AB/ABT
Detta webbinarium handlar om vanliga förändringar av AB/ABT. Under webbinariet tas upp de risker som avstegen medför samt hur dessa kan hanteras genom att exempelvis vägra att acceptera avstegen eller föreslå förändringar av avstegen, prissättning av avstegen och/eller arbetssätt under entreprenaden.

Föreläsare:
Lars Braun, JKN Advokat, lars.braun@jkn.se

Kursavgift

950 kr/deltagare/webbinarium, alternativt 1 950 kr/deltagare för samtliga tre tillfällen.