Allt fler upphandlingar på bostadsmarknaden ställer krav på behörig PCB- och asbestsanering

UPPHANDLING
2020-12-21 14:44

Glasbranschföreningen har uppmärksammat att det blir allt vanligare att det inom upphandlingar på bostadsmarknaden ställs krav på att företagen ska ha behörighet att sanera asbest och/eller PCB.

Att det kan finnas asbest i gammalt fönsterkitt har sedan en längre tid varit känt och Glasbranschföreningen erbjuder en allmän asbestutbildning som är specialanpassad för glasbranschen. Utbildningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med eller bearbetar fönsterkitt som innehåller asbest. Här kan du läsa mer om utbildningen.

Fönsterkitt med asbest som sitter vid en isolerruta med PCB kan också vara kontaminerat med PCB. Information om hur företaget ska hantera detta ges i Glasbranschföreningens MTK-utbildning, men för att bli behörig så att man lever upp till kraven i upphandlingarna finns det ett antal utbildningar för PCB-sanering som företaget kan gå. Du kan bland annat läsa mer om olika utbildningsmöjligheter på sanerapcb.nu.