Image
Ett barn passerar genom en glasdörr på väg genom en korridor

Företagsklimatet i kommunerna får högt betyg - dock inte när det kommer till upphandling

FÖRETAGANDE
2021-05-28 15:22

Svenskt Näringsliv har presenterat resultatet av sin stora enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. Resultatet visar att majoriteten av Sveriges kommuner får höjda betyg men samtidigt ger var femte företagare icke godkänt åt kommunen.

– Hur vi än vrider och vänder på siffrorna, är slutsatsen entydig: Trenden visar på ett bättre företagsklimat och det sammanfattande omdömet når högsta nivån på tio år. 152 kommuner får högre betyg, 75 får sämre, säger Björn Lindgren, avdelningschef, Svenskt Näringsliv.

Bättre förutsättningar att växa och utvecklas

Att företagsklimatet får större genomslag i kommunleden beror på att de flesta politiker numera har viljan att förbättra företagens förutsättningar att växa och utvecklas. Insikten att bra villkor för näringslivet får kakan att växa och kommunen att utvecklas har slagit rot. Företag och entreprenörer ger jobb och skatteintäkter men även affärer, kultur, nöjen och innovationer.

– Det kan tyckas paradoxalt att företagen uppfattar det lokala företagsklimatet som bättre under en period då många företag haft stora utmaningar med att överleva. Bakgrunden ligger nog i att kommunerna har intensifierat kontakterna med företagen och även vidtagit konkreta åtgärder för att de ska överleva, säger Björn Lindgren.

Mikael Lindström
Mikael Lindström, GBF

Missnöje kring kommunala upphandlingar

Upphandling är fortfarande det område som företagen anser fungerar minst bra. Även om betyget går upp marginellt från förra årets bottennotering, så når 236 kommuner inte upp till ”godtagbart” enligt företagarnas svar.

Mikael Lindström, projektledare för Glasbranschföreningens glasmästerier, lyfter fram några orsaker som han tror ligger bakom missnöjet.

– Jag vet att företagen i vår bransch ofta upplever att den som ansvarar för upphandlingen inte har gjort en tillräckligt grundlig undersökning av vad som ska upphandlas. Här behöver man bland annat göra en ordentlig inventering av det befintliga beståndet, men tyvärr händer det ofta att man istället kopierar upplägg från andra upphandlingar. Det resulterar i att det blir svårt för företagen att lämna korrekta anbud vilket i sin tur påverkar prissättningen negativt. Man frågar om fel saker helt enkelt, säger Mikael Lindström och poängterar också att företagen även efterfrågar bättre dialog och uppföljning.

– Överlag tycker många att det är för lite dialog mellan företag och kommun under avtalstiden. Företagen ser gärna att det hålls fler uppföljningsmöten så att man kan säkerställa att avtalet följs och att det finns möjlighet att föra fram förbättringsförslag.  

Mer om undersökningen - Företagsklimatet i Sverige

Läs mer om undersökningen på svensktnaringsliv.se

Se resultatet för din kommun och jämför med andra på foretagsklimat.se

Glasbranschens rekommendationer för upphandling

Glasbranschföreningen tillhandahåller en guide om upphandling av glastjänster till stöd för personer som arbetar med upphandlingsfrågor på kommuner eller i andra offentliga organisationer. Du hittar guiden här.