Avtal om korttidsarbete träffat med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna

2020-03-20 11:22

Glasbranschföreningen träffade 19 mars 2020 centrala kollektivavtal om korttidsarbete (korttidspermittering) med de fackliga parterna för Tjänstemannaavtalet.

Från och med 7 april träder nya bestämmelser om korttidspermittering i kraft, men de tillämpas dock redan från 16 mars. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden.

- För att det ska vara möjlighet att nyttja korttidspermittering måste det finnas centrala överenskommelser om korttidspermittering mellan kollektivavtalets parter. Nu har vi sådana överenskommelser tecknade för Tjänstemannaavtalet mellan Glasbranschföreningen och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, och tillgägger:

- Vi arbetar nu för att så fort som möjligt även sluta överenskommelser med Byggnads gällande Glasmästeriavtalet och med Handels för de inramningsföretag som har hängavtal på Detaljhandelsavtalet. Så fort vi har överenskommelserna på plats kommer vi att informera om det på vår webbplats.

Medlemsföretag hittar mer info på medlemssidorna

När de centrala avtalen finns på plats behöver medlemsföretagen också teckna lokala avtal med fackförbunden. På medlemssidorna kan du läsa hela överenskommelsen och ladda hem en mall för lokal överenskommelse. Läs mer…