Centrala kollektivavtal tecknade för korttidspermittering

KOLLEKTIVAVTAL
2020-03-25 14:15

Glasbranschföreningen har nu tecknat centrala kollektivavtal gällande korttidspermittering med de fackliga parterna på alla glasbranschens avtalsområden. Det betyder att de företag som vill nyttja detta nu kan teckna lokala avtal med fackförbunden.

Torbjörn Carlberg, GBF
Torbjörn Carlberg, GBF

– Jag är lättnad över att de företag som är i behov av att nyttja den här möjligheten till korttidspermittering nu kan göra det, förutsatt att de uppfyller kraven i övrigt. Jag har fått många frågor om detta senaste veckan, så jag vet att det är ett välkommet besked, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen.   

Centrala överenskommelser om korttidspermittering finns nu inom följande avtal:

  • Glasmästeriavtalet (tecknat med Byggnads)
  • Tjänstemannaavtalen (tecknade med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer)
  • Detaljhandelsavtalet (tecknat med Handelsanställdas förbund - Handels)

Bakgrund

Regeringen föreslog 16 mars 2020 ett krispaket för svenska företag och jobb, i vilket en åtgärd var möjlighet till korttidspermittering (korttidsarbete). Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader ska kunna minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Lagändringarna ska träda i kraft 7 april 2020, men reglerna kan tillämpas redan från 16 mars 2020. Stöd kan erhållas till och med den 31 december 2020.

Mer info om korttidspermittering

Information om korttidspermittering och hur du går tillväga för att nyttja detta finns på medlemssidorna.