Image
Inglasad balkong, i bakgrunden flerbostadshus i rött, gult och grönt

Balkongföreningen: "Låt fler glasa in sina balkonger”

DEBATT: Förenkla inglasning av balkonger
2024-04-10 13:53

"För att öka människors frihet att själva bestämma över sitt boende och samtidigt skapa fler arbetstillfällen i en krisande byggbransch behöver regeringen använda alla medel som står till buds, stora som små." Det skriver Fredrik Hall Johansson, verksamhetsansvarig vid Balkongföreningen, i en debattartikel på Altinget.se

Fredrik Hall Johansson föreslår tre konkreta åtgärder som skulle förenkla inglasning av balkonger för lägenhetsinnehavare:

1. Bygglovet för inglasning av balkonger behöver bli en del i bygglovet vid uppförandet av fastigheten. Med ett bygglov på plats redan vid uppförandet skulle enskilda lägenhetsinnehavare redan vid lägenhetsköpet veta att de får glasa in sin balkong, vilket skulle bespara dem en lång och kostsam bygglovsprocess samtidigt som kommunens handläggare besparas tid på enskilda ärenden.

2. Bygglovet för inglasning behöver avregleras, bland annat genom att enkelt inglasade balkonger inte kalkyleras som en del av bruttoarean. Inglasning av balkong är en mindre fasadändring och med en enklare och mer förutsägbar reglering skulle bygglovsprocessen kortas och bli billigare för alla parter.

3. Rotavdraget ska även inkludera inglasning av balkong. Får lägenhetsinnehavare med bygglov glasa in sin balkong, trots att fasaden är föreningens ansvar, så borde de även få använda sig av rotavdraget vid uppförandet. Personer boende i lägenhet ska ges samma ekonomiska stöd för att påverka sitt boende som de som bor i villa.