Image
grupp av människor i biosittning inomhus

Blyglasmästare – ett viktigt hantverksyrke för att bevara vårt kulturarv av byggnader

SEMINARIUM
2023-02-27 13:36

Landets konstglasmästare blir allt färre. Under de senaste 15 åren har antalet företag med yrkesverksamma i yrket i Sverige minskat från ett 70-tal till idag knappt 15 företag med knappt 30 yrkesverksamma.

– Av dessa aktiva är dessutom flera i övre medelåldern, så för att inte kunskapen om det kvalificerade arbetet ska försvinna behöver vi tillsammans komma fram till hur vi kan säkra rekrytering och kompetens för framtidens uppdrag att renovera och restaurera det kulturarv, bland annat landets 3 700 kyrkor och därtill ett stort antal antikvariska byggnader, där blyglasfönstren är en viktig del, säger Mikael Lindström, projektledare på Glasbranschföreningen.

Behov av utbildning och rekrytering

Ett steg i arbetet med att kompetenssäkra branschen var ett seminarium med ett 30-tal representanter i mitten av februari. Medverkande var såväl branschföreningens medlemsföretag med blyglasarbete på repertoaren som experter från bland annat Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk, Kemikalieinspektionen, Svenska kyrkan och Länsstyrelsen.

– Jag tycker att det blev ett intressant och givande möte, där många synpunkter och tankar resulterade i att vi kommer att gå vidare med en arbetsgrupp där vi ser över utbildningsbehovet, rekryteringsalternativen, marknadsförutsättningarna och de regler och möjligheter som dagens hållbarhetskrav förutsätter, säger Mikael.

Hot om EU-förbud för bly

kvinna i blå klänning står framför en powerpoint-presentation inomhus
Helena Dorfh, Kemikalieinspektionen.

En för branschen avgörande fråga är samtidigt huruvida nya EU-krav kommer att förbjuda användning av bly och om det i så fall kommer att finnas ett undantag för blyinfattat glas. Helene Dorfh från Kemikalieinspektionen redogjorde för den snåriga beslutprocess som ett sådant förbud ska hanteras genom.

– Bly är ett känt miljögift som riskerar att skada människor och miljö. Det kan påverka nervsystemet, njurar, orsaka cancer med mera, så det är inte konstigt att det sedan fem år tillbaka finns med på EUs lista över ämnen som granskas för ett eventuellt förbud, beskriver hon och påpekar att ett slutgiltigt beslut om hur bly i olika applikationer ska begränsas sannolikt dröjer flera år.

Hoppas på undantag

I väntan på ett första utlåtande från EU inför beslutsprocessen, där blyglasmästarna hoppas på ett undantag för blyglas, har branschens företag möjlighet att via sin branschorganisation komma med synpunkter och inspel till såväl handläggarna som beslutsfattarna i EU-instanserna.

– I en sådan här process känns det bra att ha projektledare i vår branschorganisation som kan sätta sig in i ämnet. Det fick vi klart för oss på seminariet som var intressant och en bra mötesplats för oss verksamma företag, både som konkurrenter och kollegor, säger Reneé Kuhn på BlyfönsterSpecialisten.

Fungerande hälsokontroller

Hon hoppas och tror att även det slutliga EU-beslutet kommer att innebära att hon och de andra blyglasmästarna i Sverige kan fortsätta både renovera och restaurera blyfönster i både offentlig och privat miljö. Bly finns i en rad olika material, produkter och branscher med vitt skilda användningsområden, funktioner och volymer, från den omfattande batteriindustrin till bland annat blyglasfönster, där själva blyet sitter fast och när det eventuellt ska tas bort direkt tas till återvinning.

– Det får ju inte hamna i naturen och vi i Sverige är ju som väl är duktiga på att ta ansvar för miljön så den risken är inte stor, tycker Reneé.

När det gäller arbetsmiljön för blyglasmästarna i Sverige finns det sedan länge, påpekar hon, väl fungerande hälsokontroller.

– Vi, liksom de flesta andra blyglasmästarna, är ju familjeföretag där yrket gått i arv så vi har ju en lång tid av exponering av bly och tar därför prover på blyvärden kontinuerligt. Mig veterligen har ingen drabbats av hälsoproblem, men såklart ska vi vara försiktiga och använda både hjälpmedel, hålla rent och kontrollera vår hälsa, säger Reneé Kuhn.