Image
En glashantverkare arbetar på ett kyrkofönster

Vad händer med yrket bly- och konstglasmästare i framtiden?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
2022-12-02 08:52

Blyinfattning av glas har av tradition tillhört glasmästeriarbetet och ingått i utbildningen för glasmästare, numera glastekniker. I takt med än mer utvecklade och industrialiserade planglasprodukter har även utbildningen blivit mer specialiserad. Omhändertagandet och kompetensutvecklingen av blyinfattningen har i och med det koncentrerats till ett fåtal företag och är inte längre en del i grundutbildningen.

Ett 30-tal hantverkskunniga i Sverige

Per Sjöhult
Per Sjöhult

För drygt 20 år sedan hade ett 70-tal glasmästerier blyinfattning i sitt tjänsteutbud. Idag är det knappt 20 företag med ett 30-tal yrkeskunniga personer som utövar hantverket i Sverige. Detta konstaterades i en undersökning som Glasbranschföreningen gjorde för drygt ett år sedan.  

– Den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna renovera och restaurera äldre blyinfattningar kräver många års utbildning. Med så få utövare som vi har idag är det viktigt att vi skyndsamt kan fylla på med nya intresserade yrkespersoner om branschen ska kunna klara av uppgiften att ta hand om vårt kulturarv i detta avseende, säger Per Sjöhult, som på uppdrag av Glasbranschföreningen har kartlagt antalet företag med bly- och konstglasverksamhet i landet.   

Oro för nytt EU-direktiv

Utöver hotet om för få utövare på sikt, finns även en oro för de nya restriktioner som är på förslag till ett nytt EU-direktiv avseende blyanvändning i befintliga och nya byggnader.

– EU har under 2020 och 2021 arbetat med att ta fram ett underlag till ett nytt direktiv avseende begränsningar av användningen av bly. Förslaget beräknas läggas fram till EU:s medlemsländer för godkännande under våren 2023. Vi har en dialog med Kemikalieinspektionen för att försöka få klarhet i vilka påverkansmöjligheter som fortfarande finns. Vi verkar såklart för att arbeten med blyinfattat glas ska undantas i direktivet. Självklart utan att det på något sätt tummas på säkerheten, berättar Per Sjöhult.

Image
Omslag till utbildningshäftet Bly- och konstglas
Nytt utbildningsmaterial 

Kunskapsseminarium 14 februari i Stockholm

År 2012 samlade Glasbranschföreningen yrkesverksamma glashantverkare för ett seminarium om behoven inom bly- och konstglasområdet. Detta ska nu följas upp i ett nytt seminarium 14 februari 2023 i Stockholm.

Seminariet kommer bland annat att gästas av representanter från Kemikalieinspektionen, Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, ICOMOS (internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn), länsstyrelser och Glasbranschföreningen.

– Syftet är att belysa såväl hinder som möjligheter och att hitta samverkansmöjligheter mellan organisationer, myndigheter och företagare. Inbjudan med detaljerat program kommer att presenteras i början av nya året, säger Per Sjöhult och tipsar även om ett uppdaterat kurshäfte som ska hjälpa vid rekrytering och utbildning av nya konstglasmästare.

Kurshäftet kan beställas i Glasbranschföreningens webbshop 

Lästips