Image
bild över byggarbetsplats med lyfkranar och halvfärdiga hus med molnig himmel

Bostadsbyggandet faller kraftigt

DYSTRA SIFFROR FRÅN SCB
2023-06-30 10:17

Byggbranschen står inför stora utmaningar vilket bekräftas i siffror från SCB som påvisar en halvering av bostadsbyggandet under första kvartalet i år jämfört med föregående år. I resultatet från en enkätundersökning bland Glasbranschföreningens medlemsföretag i början av juni går det dock att utläsa hur glasbranschens företag än så länge håller uppe en hyfsad nivå av omsättning. 

Antalet nybyggnationer har halverats

Enligt SCB:s siffror rasade bostadsbyggandet med 50 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period föregående år. Totalt påbörjades cirka 8 300 nybyggnationer av bostadslägenheter under första kvartalet 2023, jämfört med 16 675 bostadslägenheter under första kvartalet 2022.

Läs mer om den minskade byggtakten under det första kvartalet 2023 hos SCB.

Så påverkas glasbranschen

Även om byggbranschen är inne i en tuff period ser det ut som om de flesta av Glasbranschföreningens medlemsföretag lyckas hålla upp en hyfsad nivå av omsättning.

Erik Haara
Glasbranschföreningens vd Erik Haara. 

– Det är helt klart oroande att svensk bostadsmarknad går ner så kraftigt och det är något som vi i branschen måste vara vaksamma på. Även om vår bransch är mer inriktad emot kommersiella fastigheter och därför inte är lika exponerade gentemot bostadsbyggandet, så måste vi givetvis följa utvecklingen noga. Konkurser eller betalningssvårigheter för byggbolag kan få stora följdeffekter. Det är viktigt nu att hålla extra koll på beställares betalningsförmåga och att vara snabb med att fakturera. I sammanhanget är det ändå positivt att vår bransch fortfarande håller uppe omsättningen på en hyfsad nivå, vilket även vår medlemsenkät visar. Förhoppningsvis hinner konjunkturen vända uppåt innan nedgången märks hos våra medlemsföretag allt för mycket, säger Glasbranschföreningens vd Erik Haara.

Här kan du som medlem läs mer om enkäten och ta del av hela resultatet