Dags att göra klimatbokslut för 2023

UPPDATERAT VERKTYG
2024-02-09 15:18

Nu är Glasbranschföreningens verktyg för klimatbokslut uppdaterat med nya EPD:er. Det är därför dags att göra klimatbokslut för 2023. Ett klimatbokslut är ett värdefullt verktyg som hjälper er att mäta, utvärdera och rapportera era utsläpp av växthusgaser. Genom att förstå er klimatpåverkan kan ni identifiera möjligheter att minska era utsläpp och effektivisera er verksamhet. Det är inte bara bra för miljön, det kan också leda till kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft på marknaden.

Nyhet - Instruktionsfilm 

På medlemssidorna finns en instruktionsfilm/guide för hur du går tillväga när du fyller i verktyget. Varje flik i verktyget är ett avsnitt i filmen så du kan enkelt navigera mellan verktygets olika delar och repetera momenten. 

Börja mäta - få en referenspunkt 

Även om du tycker att du fortfarande ligger i startgropen gällande att minska företagets utsläpp är det viktigt att börja mäta dina utsläpp. Företagens åtagande är att halvera sina utsläpp till 2030, det är därför en fördel att börja mäta tidigt i processen så att du kan följa minskningen i alla goda insatser som görs.