Image
Annette Ahlberg, GlasLindberg

Klimatbokslutet visade en minskning av utsläppen med 25 procent

GlasLindberg om sina erfarenheter
2024-06-12 16:29

På ett år har GlasLindberg lyckats minska sina klimatutsläpp med cirka 25 procent. Det visar resultatet av deras senaste klimatbokslut, som är det andra i ordningen, och därav första gången det kan jämföras mot tidigare år. Annette Ahlberg är kvalitets- och miljöansvarig på företaget och den som har hållit i arbetet.

– Det är jättekul att se att våra insatser ger resultat. Vi har lyckats minska våra utsläpp med 25 procent och den siffran stämmer också när vi sätter den i relation till omsättningen, säger Annette Ahlberg och berättar att minskningen motsvarar hela 1 162 ton koldioxid.

Förbättringarna var främst inom de största utsläppskällorna glas och metall, där företaget minskade utsläppen med 25 procent inom både de direkta och indirekta utsläppen. 

– En viktig del här har varit avfallshanteringen. Vi sorterar ut mer av avfallet och har minskat spillet och det som går till deponi. Exempelvis har vi börjat ta vara på fler aluminiumprofiler i standardfärger som kan användas i andra projekt och så skickar vi glasspillet till glasåtervinning. En del av glaset blir redan idag till nytt glas, men vi hoppas att allt inom en snar framtid ska bli det. Vi försöker påverka våra leverantörer i den riktningen, understryker Annette.  

Förbättrar fjärrvärmesystemet

Inom kategorin inköpt energi var minskningen endast 3,5 procent då företaget redan innan det första bokslutet hade bytt till fossilfri el.

– Troligtvis blir det en större minskning vid nästa mätning, då vi under året kommer att optimera styrningen av fjärrvärmen i fabriken, vilket kommer att göra stor skillnad, tror Annette. 

Enligt henne är klimatbokslutet värdefullt av flera anledningar.

– När vi gjorde klimatbokslutet första gången fick vi en medvetenhet om hur våra utsläpp faktiskt såg ut och tack vare det har vi kunnat göra förbättringar. Medvetenheten väckte också ett stort intresse bland alla medarbetare. Vi känner att vi arbetar mot ett gemensamt mål och att vi gör det tillsammans. Vi tänker till i alla led och ställer krav på våra leverantörer. Exempelvis försöker vi sambeställa transporter och har önskemål att lastbilarna ska vara fullastade.

Redovisningen blir en konkurrensfördel

Klimatbokslutet och möjligheten att redovisa sina utsläpp är något som GlasLindberg också använder som en konkurrensfördel.

– Bara det senaste halvåret har vi märkt av en enorm ökning gällande kunder som efterfrågar uppgifter om klimatavtryck och då är det en stor fördel för oss att vi kan ge dem det. Vi marknadsför att vi har den här kunskapen och kompetensen och att vi kan förse dem med egna klimatberäkningar, berättar Annette som tror att det behovet bara kommer att öka.

– I stort sett alla nya projekt ställer krav på detta och det är nog därför vi ser en så kraftig ökning just nu.

Lättare andra gången

Som med det mesta som är nytt så tyckte GlasLindberg att det var svårast att göra klimatbokslut första gången. Att vara bekant med verktyget och ha rutinerna på plats gjorde arbetet mindre mödosamt.

– Det var mycket enklare andra gången! Dels var jag bekant med verktygets olika avsnitt och hade sparat en massa bra anteckningar om hur jag hade räknat och vilka personer jag skulle kontakta, dels var ju leverantörer och underleverantörer bättre förberedda och förstod vilka uppgifter vi ville ha. Det var också betydligt fler leverantörer som kunde ge oss specifik data och vi slapp göra lika mång antaganden, vilket ju också gav oss ett mer korrekt resultat andra gången.

På frågan om huruvida GlasLindberg kommer att fortsätta att göra klimatbokslut ges raka besked.

– Självklart! Nu är vi inkörda på detta och alla ser fördelarna och vill att vi fortsätter.

Annette Ahlbergs bästa tips

  • Börja i tid och skicka ut underlaget till leverantörerna direkt efter årsskiftet
  • Lägg till anteckningar i verktyget (ex kontaktuppgifter) för att underlätta nästa gång
  • (och viktigast av allt) Se till att det blir gjort – det kommer snart att efterfrågas i alla projekt