Image
Volkswagens självkörande bil I.D. som just nu visas upp under Almedalsveckan i Visby.
Volkswagens självkörande bil I.D. som just nu visas upp under Almedalsveckan i Visby.

När blir bilparken i Sverige helt självstyrande?

Almedalsveckan 2017
2017-07-04 15:23

Modern teknik med artificiell intelligens utvecklas med stormsteg i bilvärlden. Uppkopplade och självkörande bilar finns redan, även om det dröjer till omkring 2030 innan vi kan ha en helt autonom bilpark, om man får tro fabrikanterna.

- Bilarna ska kunna fatta bättre beslut än människorna. Gällande tekniken är vi på god väg och de första stegen har vi redan tagit. Idag har till exempel många bilar autobromssystem och parkeringsassistans mm. Nästa steg är förarassistans och sista steget är helt självkörande fordon. Dit kan vi nå runt 2030, sade Claes Jerveland, vd på Volkswagen Group Sverige, på ett seminarium i Visby.  

Jonas Bjelfvenstam är generaldirektör för Transportstyrelsen och regeringens särskilda utredare av Självkörande fordon på väg. Enligt honom gäller det att biltillverkarna lägger stort fokus på att testa den nya tekniken parallellt med att regelverk ses över.

- Den som vill sätta en produkt på marknaden måste ansvara för att testa och säkerställa tekniken. Tillit kommer att vara en avgörande faktor för framgång, menade Jonas Bjelfvenstam, som i sin utredning funderar kring vilka ändringar i lagstiftningen som krävs för att underlätta för utvecklingen av självkörande fordon.

- Trafikförordningen utgår idag från att det finns en förare. Ansvarsbiten är en del vi måste utreda. Vi måste också fundera kring hur vi ska hantera alla de uppgifter som de självkörande fordonen kommer att samla på sig om sin omgivning.

Att regeringen är positiv till utvecklingen av självkörande fordon, och att de skulle kunna ge stor samhällsnytta, framgår av det regeringsuppdrag som Transportstyrelsen och Jonas Bjelfenstam fått.

- Det finns mycket att vinna, till exempel gällande trafiksäkerhet och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den tid som föraren idag tillbringar i bilen, i bilköer etc. kommer att kunna användas till annat. Det blir en stor vinst för samhället.

Mattias Hindefelt, CIO på SOS Alarm, poängterade att självkörande fordon skulle revolutionera räddningstjänsten.

- Till att börja med skulle vi få färre trafikolyckor, eftersom självkörande bilar inte krockar, men vi skulle också kunna begränsa hastigheten för alla fordon som vistas i ett specifikt geografiskt område. Möjligheten att styra om trafik för att släppa fram blåljustrafik är också något som skulle underlätta, menade han och lyfte även fram det faktum att utryckningspersonalen skulle kunna få betydande information i ett tidigt skede från bilen vid en olycka.

- Vi skulle exempelvis kunna få veta i vilken hastighet fordonet krockat, hur många som befinner sig i bilen och vilka krockkuddar som har utlöst.   

Inom Scania-koncernen pågår för fullt utvecklingen av självkörande lastbilar, där fordonen nu börjar användas inom gruvnäringen.

- Tekniken går ut på att det sitter en förare i den första lastbilen, men inte i de efterföljande. Något som leder till att det behövs färre chaufförer och man kan köra närmare, utan att riskera säkerheten, berättade Anders Grundströmer, chef på Scania Sustainable City Solutions, som också lyfte fram det faktum att vägnätet kommer att kunna användas mer effektivt med självkörande fordon.

- De förarlösa bilarna kommer att kunna köras konstant och vi kommer att kunna utnyttja vägnätet betydligt mer effektivt.