Image
Ernest Björklund, Axel Christoffersson och Johanna Hansson
SPF:s glasstipendium 2020 går till Ernest Björklund, Axel Christoffersson och Johanna Hansson

Studenter prisas för forskning om glas

FORSKNING
2020-11-17 15:08

Svensk Planglasförenings (SPF) glasstipendium 2020 går till Johanna Hansson samt Ernest Björklund och Axel Christoffersson. De belönas för sin respektive examensarbeten med glas i fokus för energibalans och säkerhet.

Stipendiat – Johanna Hansson

Johanna Hansson tilldelas 20 000 kronor för sitt forskningsresultat vid Chalmers av glasets inverkan på en fastighet där två huskroppar förbinds med ett glasat atrium: ”Numerical simulations of thermal comfort in an atrium”.

Flera fördelar med atrier

– Det är jätteroligt att få den här uppskattningen som stipendiet innebär, och särskilt från en bransch där det händer så mycket spännande. Jag skulle också gärna jobba med glas inom byggnadsfysik och konstruktion, vilket jag har studerat på masterprogrammet på skolan. Just nu är det lite coronastiltje på arbetsmarknaden, men det kommer väl igång så småningom igen, säger Johanna Hansson.

Hon tillhör en studentgrupp på Chalmers som studerar atriets funktion och betydelse i arkitektur och byggnation. Hennes studier har fokuserat på energibalansen, medan andra har studerat till exempel sociala eller designmässiga aspekter.

– Med tanke på miljö, klimatförändringar och framtidens krav på byggnader handlar mycket om energieffektivitet. Jag har kommit fram till att det finns uppenbara fördelar energibesparingsmässigt med att bygga bostadshus med glasade atrium, det visar mina studier och beräkningar från ett referensobjekt i Umeå, kv Sjöjungfrun. Men det är många parametrar att ta hänsyn till, som klimat, väderstreck, geografisk placering, antal soltimmar etc. Så det är inte helt okomplicerat när man ska projektera sådan byggnation, säger hon och syftar bland annat på andelen av väggar och tak som vetter utåt, och andelen glas i förhållande till standardbyggmaterial.

– Det handlar sällan om höjd, bredd eller längd på hus och glasdelarna, utan mer om volymförhållande mellan standardvägg och glas. Utformat på rätt sätt kan det bli mycket bra, det är i alla fall helt säkert, understryker hon.

Johanna Hanssons examensarbete i sin helhet.

Juryns motivering

”Vinnaren har på ett praktiskt och lättförståeligt sätt tagit sig an att beskriva glasets inverkan på en befintlig fastighet där två huskroppar förbinds med ett glasat atrium. För att uppnå miljökraven 2045 krävs det att atriumets glas kan hantera energifrågan effektivt för att ett termiskt gott inneklimat ska uppnås. Detta examensarbete påvisar vikten av att redan i planeringsskedet av en byggnad välja rätt glas utifrån byggnaden i sin helhet, där glaset samspelar med andra byggnadsmaterial, geografiska samt designmässiga förutsättningar. Vinnaren är Johanna Hansson från Chalmers University of Technology med sitt examensarbete ”Numerical simulations of thermal comfort in an atrium”.”

Stipendiater - Ernest Björklund och Axel Christoffersson

Ernest Björklund och Axel Christoffersson får 10 000 kronor vardera för sina forskningsrön i sitt examensarbete vid Lunds Tekniska högskola för att ha utvecklat en datormodell för en numerisk metod som kan ersätta dyr och tidskrävande testning av glaselement mot tung stöt: ”Beräkningsmodellering och experimentell verifiering av glaskonstruktioner mot tung stöt.”

– Det känns fantastiskt att vårt arbete uppmärksammas på det här sättet, när vi har lagt ner så mycket arbete – dagar, kvällar och helger, säger Ernest Björklund.

Underlättar dimensioneringen

Han och Axel Christoffersson resonerade inledningsvis med professor Kent Persson på LTH om den ökande användningen av glas som byggnadsmaterial i utsatta positioner och konstruktioner där risk för olika laster förekommer, som i balustrader, räcken och fönster.

– Vi insåg att det dels är viktigt att få rätt glas, på rätt plats och dels för att underlätta dimensioneringsarbetet genom att utveckla att verktyg som gör det enklare och effektivare att kalkylera med. Det leder till både val av rätt glas, tidsbesparing och mindre svinn, påpekar Ernest.

Användbart för glasföretag

Han och Axel hade en mängd experimentell data att lägga in i sina numeriska och matematiska modeller. Ett stort antal tester med stötlast på olika glastjocklekar och glassammansättningar i olika infästningar har gjorts, vilket gett ett brett vetenskapligt underlag för resultatet.

– Så vi tror och hoppas att vårt examensarbete kan utnyttjas praktiskt och att det ger näringslivet ett användbart beräkningsprogram, säger Ernest och skulle gärna se att beräkningsverktyget ClerarSight kan komma att kompletteras med hans och Christoffers beräkningsmodeller.

Ernest Björklunds och Axel Christofferssons examensarbete i sin helhet.

Juryns motivering

”Vinnarna har på ett noggrant sätt analyserat och kommit fram till en datormodell, en numerisk metod som skulle kunna ersätta dyr och tidskrävande testning av glaselement mot tung stöt. Att metoden överensstämmer väl med jämförande praktiska tester gör att glasbranschen kommer kunna ha stor nytta av detta examensarbete i framtiden. Vinnarna är Ernest Björklund och Axel Christoffersson från Lunds Tekniska Högskola med sitt examensarbete ”Computational modeling and experimental verification of soft-body impact on glass structures.”