Är våra nordiska grannländer bättre på att ta vision till verklighet när det kommer till självkörande fordon i kollektivtrafiken? Läs mer...
Glasbranschföreningen har under våren lanserat en ny utbildningsbok om glas- och metallkonstruktioner som vänder sig till dem som utbildar sig inom glasteknikeryrket. Läs mer...