Image
Nio män och kvinnor ur den senaste avgångsklassen vid Glas- och metallingenjörsutbildningen
Glas- och metallingenjörsutbildningen är ett positivt exempel på att fler kvinnor väljer glasbranschen. I senaste avgångsklassen var 7 av 10 kvinnor.

”Det behövs fler kvinnor i glasbranschen”

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
2021-03-08 11:27

Det finns fortfarande mycket att göra för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Det gäller inte minst glasbranschen. För Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen, är jämställdhet en grundläggande fråga för att branschen ska uppnå sin fulla potential.

– Ja, vi har alldeles för få kvinnor på våra medlemsföretag, på alla positioner. Vi i branschen måste gemensamt verka för att öka jämställdheten. Inte nödvändigtvis med syfte att vi ska nå en siffra på exakt 50 procent, utan för att verksamheter mår bra av olikheter, jämställdhet och mångfald. Det är så vi kan bredda vår kompetens. Och vi måste bli duktigare på att marknadsföra branschen generellt och i synnerhet gentemot kvinnor.  

Hur verkar Glasbranschföreningen för att få fler kvinnor till branschen?

– Det sker framför allt i de aktiviteter vi har när vi informerar skolungdomar om våra olika yrken i branschen, från konstinramning och bilglasmästeri till glas- och metallingenjörer och glastekniker. Vi uppmärksammar också kontinuerligt yrkeskvinnor i våra olika kommunikationskanaler för att visa på goda exempel och ge inspiration. Det finns idag ingenting, förutom en förlegad uppfattning möjligen, som talar emot att våra företag ska anställa fler kvinnor på alla olika positioner. 

Vad är jämställdhet för dig?

– Det är en stor om omfattande fråga som innehåller mycket, men för att anknyta till internationella kvinnodagen är jämställdhet en fråga om lika möjligheter oavsett kön. Att nå jämställdhet är en oerhört viktig pusselbit för att uppnå jämlikhet.

Hur ser det ut på Glasbranschföreningens kansli?

– Jo, här är vi faktiskt lika nästan många kvinnor som män, fem av elva. Och det har mindre att göra med kvotering än kompetens, och det är ju bra när det faller ut så bra.