Image
Johanna Juhlin arbetar i produktionen på Fasadsystem i Stenkullen AB
Johanna Juhlin arbetar i produktionen på Fasadsystem i Stenkullen AB. Foto: Sören Håkanlind.

Mer jämställdhet i glasbranschen

MÅNGFALD, JÄMSTÄLLDHET OCH INKLUDERING
2021-10-15 10:42

Glasbranschföreningen utökar arbetet för en mer jämställd glasbransch.

Erik Haara
Erik Haara, vd, GBF

– Ett strategiskt och målinriktat jämställdhetsarbete leder till utveckling, och bättre kompetensförsörjning för våra medlemsföretag. Företagen behöver rekrytera många vilket innebär att vi på ett bättre sätt måste synliggöra branschens utsikter och framtid för alla, både kvinnor och män, säger Erik Haara, vd för GBF.

Det är känt att jämställdhet ger många fördelar:

  • Heterogena grupper ger mer innovation och lönsammare företag.
  • Blandade grupper ger fler perspektiv och mer erfarenhet.
  • Det blir bättre arbetsmiljö och arbetsplatsen blir trevligare med en blandning av män och kvinnor.
Karin Lindskog
Karin Lindskog, projektledare, GBF

– Att arbeta i glasbranschen måste tilltala alla, både kvinnor och män. Likaså måste våra utbildningar vara attraktiva för alla. Det innebär att branschen måste ha attityder och företagskulturer så att kvinnor känner sig välkomna och lika behandlade, säger Karin Lindskog, projektledare på GBF.

Kvinnligt nätverk

En del i arbetet med en jämställd glasbransch är att starta ett nätverk för kvinnor i glasbranschen med digitala och fysiska träffar. Syftet med nätverket är att:

  • Stärka – genom utbildning och kunskap.
  • Stötta – genom att nätverka och dela erfarenheter.
  • Behålla – genom att stötta och stärka värnar vi om att alla ska kunna arbeta i glasbranschen oavsett kön.

– Nätverket kan bli en viktig funktion för att stärka kontakten med kvinnor i samma situation och nätverksträffarna kommer att erbjuda en chans att utbyta erfarenheter och idéer, skapa kontakter och hitta förebilder inom branschen, säger Karin Lindskog. Första nätverksträffen kommer att genomföras kvällen innan Glasdagen den 4 februari i Stockholm, så håll utkik efter inbjudan som skickas ut i samband med inbjudan till Glasdagen.