Image
Jan Lindholm, vd på Fasadglas Bäcklin AB, tar emot priset Årets Företag i Glasbranschen 2017
Jan Lindholm, vd på Fasadglas Bäcklin AB, tar emot priset Årets Företag i Glasbranschen 2017

Fasadglas Bäcklin AB utses till Årets företag i glasbranschen

KONGRESS 2017
2017-04-11 08:48

Stockholmsföretaget Fasadglas Bäcklin AB utsågs i samband med Glasbranschföreningens Kongress i Malmö till Årets Företag i Glasbranschen 2017.

– Jag är oerhört stolt över att få ta emot det här priset, som jag vill tillägna alla medarbetare på Fasadglas, säger företagets vd Jan Lindholm, och framhåller att det är en bekräftelse på att företagets satsningar fallit väl ut och att priset bidrar till motivationen att fortsätta våga satsa på nya idéer.

Priset Årets Företag i Glasbranschen tilldelas ett av Glasbranschföreningens medlemsföretag som gjort framgångsrika och uppskattade insatser de senaste två åren. De kriterier som juryn bedömer företagen utifrån är bland annat ekonomi, kvalitet, innovation, marknadskommunikation och miljö.

Juryns motivering

”Fasadglas har 110 framgångsrika år i glasbranschen. Samtidigt som företaget har utgått från den traditionella glasmästeriverksamheten har de låtit andra verksamheter utvecklas. Organisationen omfattar tre huvudområden: Entreprenad, Service och Grossist. Därtill kan numera läggas Projektutveckling. Det är en ny avdelning som samarbetar nära med arkitekter och beställare för att ge kunskap om hur deras visioner kan förverkligas med modern glasbyggnadsteknik.

I en digitaliserad och ISO-certifierad verksamhet utvecklar Fasadglas också egna unika produkter och konstruktioner. Kärnan i företagets produktutveckling är en kultur där de anställdas engagemang och idérikedom värderas högt. Många av de innovativa lösningar som tagits fram kommer också från idéer hos personalen.

Företagets förmåga att bidra till en spännande och attraktiv arkitektur visar sig i ett flertal utnämningar som bland annat Kasper Salin-priset för nya Arkitekturskolan i Stockholm, Glaspriset för Jarlahuset, men även för uppmärksammade projekt som Mall of Scandinavia och Glasvasen i Malmö.

Fasadglas ger glasbranschen gott renommé, inte minst genom sin nyfikenhet och sitt mod att satsa på nya tekniker och verksamheter, som till exempel printglas och solcellsteknik.”

Läs pressmeddelandet