Image
Torbjörn Carlberg, förhandlingschef Glasbranschföreningen
Torbjörn Carlberg, förhandlingschef Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen beklagar utebliven överenskommelse om förändringar av LAS

ARBETSMARKNAD
2020-10-01 13:50

Parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv har tyvärr inte kunnat enas i förhandlingarna om en reformering av LAS. Enligt Svenskt Näringsliv fanns det många konkreta förslag till en bättre fungerande arbetsmarknad uppe på förhandlingsbordet, men det gick inte att hitta en överenskommelse som alla parter kunde acceptera.

Nu blir det istället lagstiftarna som måste ta ansvaret att förbättra regelverken på arbetsmarknaden så att det blir lättare både att anställa och att få ett jobb. Glasbranschföreningens förhandlingschef Torbjörn Carlberg är besviken över den uteblivna överenskommelsen.

– Det är djupt beklagligt att parterna på arbetsmarknaden inte kunde komma överens inom ramen för den svenska modellen. Vi har gjort vårt bästa för att hitta en balanserad uppgörelse som alla parter kan acceptera. Men dessvärre lyckades vi inte nå hela vägen fram, säger Torbjörn Carlberg och betonar vikten av nya regler för att göra det lättare för företagen att våga anställa.

– Med dagens regler kan en felrekrytering kan bli oerhört kostsam, särskilt för mindre företag, vilket gör att de drar sig för att anställa trots att de är i behov av fler medarbetare. Det får förstås negativa konsekvenser både för företagens förmåga att växa och utvecklas och för att fler människor på arbetsmarknaden ska ha ett jobb att gå till. För att komma tillrätta med det måste bland annat turordningsreglerna ändras så att mer vikt läggs vid kompetens och så behöver det bli svårare att ogiltigförklara en uppsägning.

Nu går alltså frågan om hur man ska förändra LAS vidare till politikerna som parallellt har arbetat med en egen utredning om en möjlig förändring genom lagstiftning.

– Att behålla det nuvarande regelverket är ju inte något alternativ, så nu hoppas jag att utfallet av lagstiftningen ändå kan leda till en markant förbättring för våra medlemsföretag, säger Torbjörn Carlberg.

Läs mer om LAS och Svenskt Näringslivs förslag