Nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

KOLLEKTIVAVTAL
2022-06-30 14:22

Arbetsmarknadens parter – Svenskt Näringsliv, LO och PTK – signerade på onsdagen två nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd vid en ceremoni i Saltsjöbaden. 

Torbjörn Carlberg
Torbjörn Carlberg

Glasbranschföreningen har valt att anta båda huvudavtalen. Det ena avtalet gäller mellan Svenskt Näringsliv och PTK – för tjänstemän – och det andra avtalet gäller mellan Svenskt Näringsliv och LO – för arbetare. Ändringarna ska tillämpas från 1 oktober 2022. 

– De nya huvudavtalen innebär förbättringar för både arbetsgivare och arbetstagare. År av förhandlingar har landat i en balanserad lösning som jag är säker på kommer att ge företagen bättre förutsättningar att utvecklas, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen. 

De nya reglerna innebär bland annat att anställda får utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd. Några av fördelarna för arbetsgivare är ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist och sänkta kostnader vid uppsägning på grund av personliga skäl.

Nya Huvudavtalet gäller för tjänstemän

Eftersom Glasbranschföreningens fackliga motparter gällande Tjänstemannaavtalet – Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen – också har valt att anta avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK blir detta gällande för medlemsföretagens tjänstemän. När det gäller avtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO har Byggnads – med vilka Glasbranschföreningen tecknar Glasmästeriavtalet för arbetare – i nuläget valt att inte anta huvudavtalet. Därmed blir detta avtal inte gällande för medlemsföretagens arbetare.

– Vi är glada över att de fackförbund som vi tecknar avtal med för tjänstemännen har antagit Huvudavtalet. Vi skulle givetvis önska att de nya reglerna också omfattade Glasmästeriavtalet men i dagsläget har vi alltså inte en sådan överenskommelse med Byggnads, säger Torbjörn Carlberg.