Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSMARKNAD
2019-06-20 11:32

Riksdagen har röstat ja till att stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal endast blir tillåtna under vissa förutsättningar.

Erik Haara
Erik Haara

Enligt riksdagsbeslutet utökas fredsplikten på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. På sin hemsida skriver riksdagen:

”För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet vara att uppnå ett kollektivavtal och arbetstagarorganisationen måste ha förhandlat med arbetsgivaren om sina krav. Vidare ska också fredsplikten vid rättstvister utökas. Det ska inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist.”

- Om vi vill verka för att fler företag ska teckna kollektivavtal är det viktigt att avtalen inte står i vägen för företagens konkurrenskraft. Beslutet om utökad fredsplikt stärker skyddet för arbetsgivare med kollektivavtal, något som jag är övertygad om är bra för svensk arbetsmarknad och stärker den svenska modellen, säger Erik Haara, vd Glasbranschföreningen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2019.