Utvecklade och förenklade kollektivavtal för tjänstemän

AVTALSRÖRELSE
2020-02-18 09:07

Idag har Glasbranschföreningen växlat yrkanden gällande Tjänstemannaavtalet med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Målet är att fortsätta skapa enklare och tydligare kollektivavtal som förbättrar medlemsföretagens konkurrenskraft, leder till tryggade anställningar samt får fler att söka sig till branschen.

Erik Haara
Erik Haara

– Vi vill fortsätta att utveckla branschen tillsammans med de fackliga organisationerna. Med attraktiva kollektivavtal för både företag och medarbetare blir våra medlemsföretag mer konkurrenskraftiga och tryggare arbetsgivare. Det är viktigt att årets avtalsförhandlingar leder till långsiktigt bra lösningar för branschen, som främjar såväl kompetensförsörjning och rekrytering som omställningen till en mer hållbar framtid, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.  

Avtalsperioden som följde efter 2017 års avtal har präglats av ett konstruktivt och lösningsorienterat samarbete mellan parterna.  Parterna har framgångsrikt arbetat i en arbetsgrupp som lämnat förslag på redaktionella ändringar av avtalstexten – allt för att förenkla och förtydliga språk och struktur i avtalet. Målet är att genom förbättrade kollektivavtal öka medlemsföretagens konkurrenskraft, vilket även kommer att leda till tryggade anställningar.

Under hösten 2019 presenterade parterna gemensamt ett material som ska underlätta företagens arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Glasbranschföreningen hoppas nu att avtalsrörelsen 2020 bedrivs på samma sätt och att diskussioner och förhandlingar hålls i god och pragmatisk anda.

Torbjörn Carlberg
Torbjörn Carlberg

– Vi vill  förenkla och förtydliga kollektivavtalen för att underlätta tjänstemännens vardag. Arbetsgivarorganisationerna inom bygg- och installationssektorn anser att  det skulle innebära fördelar om tjänstemannaavtalen inom hela sektorn var likalydande. Vi yrkar därför att en partsgemensam arbetsgrupp ska tillsätts tillsammans med Byggföretagen, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen.

När det gäller kostnadsnivå och avtalsperiod utgår arbetsgivarsidan från att parterna följer den gällande principen och respekterar industrins så kallade märke avseende kostnadsnivå och avtalsperiod. För Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal ska principen om sifferlösa avtal respekteras. För att underlätta att genomföra lönerevision på tjänstemannasidan på ett liknande sätt inom alla fackföreningar vill Glasbranschföreningen stärka den lokala lönebildningen, även på Unionens sida.

Tjänstemannaavtalet samförhandlas med Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen och ska vara på klart 1 maj 2020.

För mer information:  

Torbjörn Carlberg, förhandlingschef, torbjorn.carlberg@gbf.se, 08-453 90 72

Matilda Röjgård, kommunikations, matilda.rojgard@gbf.se, 08-453 90 78