Märket är satt – nytt industriavtal klart

AVTALSRÖRELSE
2020-11-03 13:46

Industrins parter har ett nytt gällande avtal. Ett avtal som också anger märket för löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden. Det nya avtalet innebär en total kostnadsökning om 5,4 procent för de nästkommande 29 månaderna. Genom ett längre avtal ges långsiktiga förutsättningar för att stärka företagens konkurrenskraft.

– Överenskommelsen innehåller en svår avvägning mellan förutsättningarna för företag i vitt skilda branscher vilka drabbas väldigt olika i coronakrisen. Klart är att nivån i det nya avtalet är hög för många i grunden livskraftiga företag som just nu har låg betalningsförmåga, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Det nya avtalet löper från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. Det sista året är uppsägningsbart, en säkerhetsventil om förutsättningarna skulle ändra sig avsevärt. 

– Det är bra att det nu finns ett normerande avtal på plats för övriga avtalsområden att förhålla sig till i de pågående förhandlingarna om nya kollektivavtal. Vi är själva mitt uppe i förhandlingar om ett nytt Glasmästeriavtal med Byggnads, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, som är positiv till att det blev ett långt avtal:

– För företagen är det alltid bra med långsiktighet för att kunna planera för framtiden och våga satsa på utveckling och innovation. Därmed är det bra med ett avtal som sträcker sig över en längre tid. Speciellt i en sådan här turbulent tid med mycket osäkert på grund av den rådande pandemin är det välkommet med stabila och långsiktiga villkor för arbetsmarknaden.

Läs mer om Glasbranschföreningens avtalsrörelse på vår avtalswebb.