Målarna varslar Måleriföretagen om strejk

KOLLEKTIVAVTAL
2020-11-20 14:02

Målarna har idag varslat Måleriföretagen om stridsåtgärder som innebär arbetsnedläggelse och blockad från och med 1 december 2020 klockan 14.00 om inte Måleriföretagen och Målarna kommer överens om ett avtal. Varslet berör 40 företag runt om i landet och innebär arbetsnedläggelse och blockad inom Måleriavtalet och Servicearbetaravtalens områden.

Varslet kommer trots att Måleriföretagen anser att förhandlingarna varit konstruktiva. 

– Det är beklagligt att Målarna tar till stridsåtgärder när Sverige befinner sig i en djup ekonomisk kris under en pågående pandemi. Konfliktvapnet kommer med stort ansvar, i synnerhet när det råder stor osäkerhet om framtiden och vi inte vet hur utdragen den här krisen blir. Det här är ingen vanlig kris och därför inte heller någon vanlig avtalsrörelse, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Även Glasbranschföreningens förhandlingschef Torbjörn Carlberg är kritisk till att Målarna väljer att ta till stridsåtgärder under pandemin.

– Vi befinner oss i den djupaste ekonomiska krisen i modern tid och därför är det viktigare än någonsin att vi alla tar ansvar för att Sverige ska klara sig så bra som möjligt ur den här krisen. När vi pratar med våra medlemsföretag är det hela 65 procent som uppger att de märker av störningar i orderingång och försäljning på grund av pandemin. Strejk och konflikt kommer bara att fördjupa den här krisen som är långt ifrån över. Ytterst är det jobben som står på spel, säger Torbjörn Carlberg.

Läs mer om varslet på Måleriföretagens webbplats.

Är du medlem i Glasbranschföreningen?

Glasbranschföreningens medlemmar uppmanas att ta reda på om de kommer att påverkas av en eventuell konflikt i måleribranschen. Här kan du läsa Målarnas varsel i sin helhet.

Medlemmar som kommer att påverkas av strejken ombedes att omedelbart kontakta Glasbranschföreningens rådgivning.

Vi kommer också att skicka ut mer information via mejl till de medlemsföretag som skulle kunna komma att påverkas av en konflikt mellan Målarna och Måleriföretagen. Du kan också läsa mer på medlemssidorna.

Avtalsförhandlingarna om ett nytt Glasmästeriavtal mellan Glasbranschföreningen och Byggnads fortsätter ännu som planerat. För aktuell information om Glasbranschföreningens avtalsrörelse läs mer på: gbf.se/avtal20