Avtalsrörelsen 2020 skjuts upp

AVTAL20
2020-03-20 17:55

Avtalsrörelsen skjuts upp till följd av coronavirusets spridning. Det meddelade facken och arbetsgivarna inom industrin idag. Förhandlingarna kommer att återupptas i höst.

De nuvarande avtalen löper ut den 31 mars, men för industrins del förlängs de nu till den 31 oktober 2020. Förhandlingarna återupptas 1 oktober.

Industrins parter förutsätter att den nu träffade överenskommelsen kommer att utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.