Glasbranschföreningen växlar yrkanden med Byggnads

AVTALSRÖRELSE
2020-02-14 09:22

Idag 14 februari växlar Glasbranschföreningen och Byggnads yrkanden för Glasmästeriavtalet. Glasbranschföreningen, som företräder drygt 550 företag inom glas- och metallentreprenad, glasmästeri och bilglas, önskar framför allt att årets förhandlingar ska leda till mer branschanpassade arbetstidsregler och bättre förutsättningar för företagen att kunna anställa fler medarbetare.

Erik Haara
Erik Haara

– Utvecklingen i glasbranschen går i rasande fart med ständigt nya innovationer och en fantastisk förädling av glaset som material, både inom byggnation och i fordonsindustrin. Om vi ska kunna möta den här utvecklingen måste våra företag ha kollektivavtal som är anpassade till dagens förutsättningar. Då handlar det framför allt om mer branschanpassade arbetstidsregler och bättre möjligheter för företagen att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Kompetensförsörjning och rekrytering till glasbranschen är starkt prioriterade frågor för företagen i årets avtalsrörelse och flera av Glasbranschföreningens yrkanden berör just detta. Glasbranschföreningens förhandlingschef Torbjörn Carlberg ger ett exempel:

Torbjörn Carlberg
Torbjörn Carlberg

– För att glasbranschen ska fortsätta att vara en framtidsbransch är det viktigt att medarbetarna känner sig motiverade att växa i sina yrkesroller. Vi behöver ha kollektivavtal som möjliggör detta. Vi anser därför att lönen på ett tydligare sätt ska kopplas till ansvar, kompetens och prestation. Det ska löna sig att utvecklas i jobbet och det ska vara möjligt att göra lönekarriär även inom hantverksyrken, säger Torbjörn Carlberg, som hoppas på en avtalsrörelse i samförståndsanda.

– Jag vill att årets förhandlingar ska leda till långsiktigt bra lösningar för vår bransch, där vi både främjar kompetensförsörjningen och ger bättre förutsättningar för branschen att utvecklas. Vi behöver moderna och attraktiva kollektivavtal som är lätta att följa och förstå.  

Fyra konkreta yrkanden som Glasbranschföreningen lyfter fram:

- Kollektivavtalet ska följa industrins märke: Den internationellt konkurrensutsatta industrin är bäst lämpad att ange vilka lönekostnader den svenska arbetsmarknaden klarar av.
Mer branschanpassade arbetstidsregler: Exempelvis möjlighet till årsarbetstid för att bättre möta arbetstoppar.
- Ytterligare en lönenivå: Något som skulle få fler företag att våga anställa och lära upp personer som idag står långt från arbetsmarknaden eller inte har fullgod utbildning.
- En tydlig individuell lönesättning: Det ska löna sig att ta mer ansvar och utvecklas i sin yrkesroll. 

Glasmästeriavtalet löper ut 30 april 2020. Glasbranschföreningen och Byggnads inleder nu avtalsförhandlingarna. Vid sidan av Glasmästeriavtalet förhandlar Glasbranschföreningen även Tjänstemannaavtalet med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

För mer information
Torbjörn Carlberg
Förhandlingschef, Glasbranschföreningen
08-453 90 72
torbjorn.carlberg@gbf.se

Matilda Röjgård
Kommunikationschef, Glasbranschföreningen
08-453 90 78
matilda.rojgard@gbf.se
 

Glasbranschföreningens yrkanden för Glasmästeriavtalet

Läs mer om avtalsrörelsen 2020…