Fortsatta förhandlingar med Byggnads om prolongering av Glasmästeriavtalet

AVTALSRÖRELSE
2020-05-05 09:13

Glasmästeriavtalets ordinarie avtalsperiod löpte ut 30 april 2020. Glasbranschföreningen och Byggnads har ännu inte kunnat nå en överenskommelse om prolongering, det vill säga en förlängning, av nuvarande avtal. Efter det att ett kollektivavtal löpt ut fortsätter det att gälla det i sin nuvarande lydelse med en uppsägningstid på sju dagar.

På grund av den pågående Coronapandemin har arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarorganisationer och fackförbund, inom de flesta avtalsområden enats om att förlänga nuvarande kollektivavtal i sju månader.

Avtalsrörelsen 2020 har därför pausats för de flesta branscher för att återupptas senare i höst. Detta har åstadkommits genom en prolongeringsöverenskommelse som undertecknats av parterna.

När det gäller Glasmästeriavtalet har Glasbranschföreningen dock ännu inte kunnat nå en överenskommelse om prolongering med fackförbundet Byggnads.

Det innebär att Glasmästeriavtalet, från och med 1 maj 2020, löper vidare med nuvarande villkor, med en uppsägningstid på sju dagar. Förhandlingarna om prolongering av Glasmästeriavtalet fortsätter och vi återkommer så snart vi har mer information.