Fortfarande ingen överenskommelse med Byggnads om förlängning av Glasmästeriavtalet

AVTALSRÖRELSE
2020-06-05 12:39

I början av året, under våren 2020, var svensk arbetsmarknad på väg in i en ny avtalsrörelse. Arbetsgivarorganisationer och fackförbund skulle förhandla nya kollektivavtal för närmare tre miljoner arbetstagare. Då kom Coronapandemin och avtalsrörelsen flyttades fram till hösten. Svenskt Näringsliv och LO kom överens om att rekommendera parterna att förlänga sina avtal med Industriavtalet som norm. Det vill säga med sju månader.

Torbjörn Carlberg, GBF
Torbjörn Carlberg

Glasmästeriavtalet, som Glasbranschföreningen tecknar med fackförbundet Byggnads, löpte ut 30 april och ännu finns ingen överenskommelse med facket om en prolongering, det vill säga en förlängning av avtalet. Det innebär att avtalet löper vidare med befintliga villkor. Dock med sju dagars uppsägningstid.

Bakgrunden är att parterna är oense om hur länge man ska förlänga avtalet. Det gäller inte bara Glasmästeriavtalet, utan samtliga kollektivavtal som Byggnads tecknar med arbetsgivarorganisationerna inom bygg- och installation.    

– Det är en olycklig situation vi befinner oss i. På grund av coronapandemin och försvagningen av den svenska ekonomin är byggsektorn redan i ett ansträngt och allvarligt läge. Många känner stor osäkerhet och oro för framtiden. Ett överhängande hot om konflikt och avtalslöst läge, är inte vad branschen behöver. Vi vill följa den uppgörelse som finns mellan Svenskt Näringsliv och LO, och förväntar oss att Byggnads väljer att göra detsamma, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, och tillägger:

– Bransch efter bransch har förlängt sina avtal enligt rekommendationen och jag kan inte se någon anledning till att Byggnads, tvärtemot såväl Svenskt Näringslivs och LO:s som Medlingsinstitutets inrådan, inte skulle kunna gå med på detsamma.