Avtalsrörelsen tar paus – förhandlingar återupptas i höst

AVTALSRÖRELSE
2020-03-25 12:59

På grund av den komplicerade situation som coronapandemin försatt svensk arbetsmarknad i, träffade LO och Svenskt Näringsliv 20 mars en överenskommelse om att rekommendera parterna att prolongera, det vill säga skjuta fram, avtalsförhandlingarna till hösten 2020.

Torbjörn Carlberg
Torbjörn Carlberg

Senare samma dag kom beskedet från industrins parter att de förlänger sina avtal med sju månader till 31 oktober 2020 (avtalen hade annars löpt ut 31 mars). Eftersom industrins parter har normerande roll på svensk arbetsmarknad kommer även förhandlingarna om nya kollektivavtal för glasbranschen att flyttas fram till hösten.

– Det är helt klart ett korrekt beslut att pausa avtalsförhandlingarna. Den svenska arbetsmarknaden står just nu inför stora och akuta utmaningar och vi måste alla fokusera våra resurser på att rädda företag och jobb, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, och tillägger:

– Detaljer kring hur prolongeringen ska gå till och vad det kommer att innebära för branschen måste vi diskutera med våra fackliga motparter, men det känns bra att vi alla delar bilden av att vi måste prioritera om och göra saker i rätt ordning.

Erik Haara
Erik Haara

Förhandlingar kring fler stödåtgärder gentemot företag och branscher pågår för fullt och Svenskt Näringsliv presenterade igår ett antal nya förslag på åtgärder. 

– Det är viktigt att regeringen skyndsamt presenterar fler åtgärder som hjälper företagen att ta sig igenom det här mycket kritiska läget och här hoppas jag att fler insatser nu riktas mot de mindre företagen som inte har kunnat nyttja tidigare åtgärder i särskilt stor utsträckning, säger Erik Haara, vd för Glasbranschföreningen.