Image
Ett fönster med siluetter av tjänstemän som arbetar

Nya kollektivavtal klara för tjänstemän i glasbranschen

KOLLEKTIVAVTAL
2020-12-11 16:00

Glasbranschföreningen har idag, 11 december 2020, tillsammans med Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen tecknat nya tjänstemannaavtal med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal och avtalet med Unionen följer industrins lönemärke på 5,4 procent. Avtalens giltighetstid löper över 29 månader, också detta enligt märket.

Trots att många svåra frågor har legat på förhandlingsbordet har parterna till slut enats om en gemensam lösning som godkänts av alla parter.

– Jag tycker att vi har landat i en bra överenskommelse som tack vare avtalslängden om 29 månader skapar trygghet och förutsebarhet för både arbetsgivare och tjänsteman. Dessutom har vi fått igenom en hel del förändringar som underlättar för våra medlemsföretag, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, som bland annat syftar på de förbättrade reglerna kring arbetstidsförkortningen.

– Frågan har varit uppe på förhandlingsbordet de senaste avtalsrörelserna och har nu äntligen fått sin lösning.

Under föregående avtalsperiod gjorde parterna ett gediget arbete för att förenkla texterna i tjänstemannaavtalen. Resultatet av arbetet antas nu genom den nya överenskommelsen.

– Jag tycker att det är väldigt bra att texterna i avtalen har blivit tydligare och enklare att ta till sig. Det kommer underlätta vardagen för våra medlemsföretag, konstaterar Torbjörn Carlberg.

De nya tjänstemannaavtalen gäller från 1 december 2020 till 30 april 2023. Under avtalsperioden är parterna även överens om att i arbetsgruppsform fortsätta arbetet med att verka för att företagen ska vara attraktiva arbetsgivare.

De nya tjänstemannaavtalen i korthet:

  • Avtalen löper över 29 månader (från 1 december 2020 till 30 april 2023)
  • Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal
  • Avtalet med Unionen följer industrins lönemärke på 5,4 procent
  • Anpassningar till den höjda pensionsåldern i lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Språkliga ändringar som gör avtalet mer lättillgängligt för både arbetsgivare och arbetstagare
  • Förbättrade regler kring arbetstidsförkortning

För kommentarer/frågor:

Torbjörn Carlberg, förhandlingschef Glasbranschföreningen, torbjorn.carlberg@gbf.se, 08-453 90 72.

Mer information om de nya tjänstemannaavtalen kommer inom kort att skickas ut till alla berörda medlemsföretag.