Image
Handskakning

Vi firar kollektivavtalets dag – fundamentet i den svenska modellen

KOLLEKTIVAVTAL
2022-03-16 14:06

Den 17 mars är kollektivavtalets dag. En dag att uppmärksamma kollektivavtalets roll på svensk arbetsmarknad och påminnas om fördelarna med kollektivavtal. Vi ställer tre snabba frågor om detta till Glasbranschföreningens förhandlingschef och arbetsrättsjurist Torbjörn Carlberg.

Torbjörn Carlberg
Torbjörn Carlberg

Vilken betydelse har kollektivavtal för den svenska arbetsmarknaden?

– Genom kollektivavtal, som tecknas mellan en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund för en bransch, får vi stabila och långsiktiga regler utifrån de specifika behov som finns inom den branschen. Avtalen bygger alltså på ett ömsesidigt ansvarstagande av parterna vilket skapar stabilitet och förebygger konflikter. Att parterna tecknar kollektivavtal utan politisk inblandning innebär också att vi kan träffa överenskommelser om mer branschanpassade regler än den gällande lagstiftningen. Kort sagt – kollektivavtal ger långsiktighet, branschanpassning och säkerställer bra lön och anställningsvillkor, vilket i sin tur leder till stabilitet och sund konkurrens på den svenska arbetsmarknaden.

Varför ska en arbetsgivare teckna kollektivavtal?

– Kollektivavtal skapar ordning och reda. Med kollektivavtal får man som arbetsgivare bättre företagarvillkor och möjlighet till verksamhetsanpassade regler och arbetsfred. Man kan känna sig trygg med att avtalet följer alla lagar och regler. Genom kollektivavtal får man också tillgång till marknadens bästa tjänstepensions- och försäkringspaket och kan på så sätt ge de anställda trygghet såväl under som efter arbetslivet. Är man medlem i en arbetsgivarorganisation får man dessutom stöd och hjälp i arbetsgivarfrågor. Ett kollektivavtal kan också bidra till att öka ett företags attraktivitet på arbetsmarknaden och stärka varumärket ur ett arbetsgivarperspektiv. 

Vad betyder kollektivavtal för medarbetarna?

– Även för arbetstagarna innebär kollektivavtal trygghet och stabilitet. I avtalen är det tydligt reglerat vilka anställningsvillkor och ersättningsregler som gäller. Avtalen innehåller också förmåner gällande tjänstepension och arbetsmarknadsförsäkringar som ofta är bättre än villkoren i det lagstadgade allmänna socialförsäkringssystemet samt andra privata försäkringslösningar.

Läs mer om Glasbranschföreningens kollektivavtal