Svenskt Näringsliv om LAS: ”Vi ser gärna att överenskommelsen läggs till grund för lagstiftningen”

ARBETSMARKNAD
2020-10-28 11:43

Förhandlingarna om LAS (Lagen om anställningsskydd), Omställning och A-kassa mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO avslutades 16 oktober 2020.  Förhandlingarna hade då pågått sedan 2017 och bedrivits med stor intensitet sedan augusti 2020. Parterna lyckades dessvärre inte hitta en överenskommelse som alla kunde acceptera. LO tackade nej medan Svensk Näringsliv och PTK tackade ja.

Enligt Svenskt Näringsliv har riksdagens partier nu att ta ställning till vilket förslag som ska bli verklighet – den så kallade Toijerutredningen (utredningen som lades fram av juristen Gudmund Toijer som haft regeringens uppdrag att se över lagen) eller överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

– Vi ser gärna att innehållet i överenskommelsen läggs till grund för lagstiftning. Om regering och riksdag slutligen anser att denna överenskommelse inte kan ligga till grund för lagstiftning så måste utredningens förslag införas senast den 1 januari 2022. Oavsett vilket så är det avgörande att det sker snabbt och att förändringarna blir verklighet under innevarande mandatperiod, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Torbjörn Carlberg, GBF
Torbjörn Carlberg, GBF

Att reglerna i LAS är förlegade är något som lyfts fram av näringslivet under många årtionden. Trots att arbetsmarknaden har förändrats i grunden sedan 70-talet, är LAS i stort sett oförändrad. I Januariavtalet mellan regeringspartierna och stödpartierna (L och C) var en reformering av LAS senast 2021 ett av stödpartiernas viktigaste krav.

– Det absolut bästa hade varit om parterna hade kunnat hitta en lösning som alla kunnat ställa sig bakom i enlighet med den svenska modellen. En partsgemensam lösning är alltid att föredra framför lagstiftning, eftersom parterna har en djupare förståelse för rådande villkor. Nu blev det inte så utan grundproblematiken med den nuvarande lagstiftningen kvarstår, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen och poängterar vikten av att det sker förändringar i lagstiftningen:

– Det måste bli lättare för företag att anställa och för människor att få jobb och därför tycker jag att det bästa utifrån läget just nu vore att gå vidare med den överenskommelse som trots allt har ett stort stöd och har accepterats av Svenskt Näringsliv och PTK.