Image
tre män inomhus samlade vid dator

MTK-auktorisationen synliggjordes under byggträff

SBR BYGGINGENJÖRERNAS BYGGTRÄFF I MALMÖ 2023
2023-10-31 20:54

Den 19 oktober genomfördes SBR byggingenjörernas byggträff i Malmö. En dag med syftet att utveckla byggingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbete. På mässgolvet under arrangemanget fanns Glasbranschföreningens Mikael Lindström för att sprida kunskap om MTK-auktorisationen

Under SBR:s byggträff ges deltagarna möjlighet att gå på seminarier och varva dem med samtal bland utställare på plats som visar upp olika branschaktuella produkter inom bygg. Däribland MTK-auktorisationen som representerades av Glasbranschföreningens Mikael Lindström. 

Mikael Lindström
Mikael Lindström, projektledare MTK-auktorisationen och glasmästeri på Glasbranschföreningen.

– MTK-auktorisationen, är en kvalitetsstämpel som ställer krav på installatören, montaget och val av produkt. Det är därför viktigt att visa upp att den här auktorisationen finns och vilken betydelse den har för beställare och nyttjare av glasbranschens produkter, säger Mikael Lindström, projektledare för MTK-auktorisationen på Glasbranschföreningen. 

Välbesökt arrangemang

SBR:s arrangemang i Malmö samlade närmare 90 deltagare inom beställarled samt byggprojektering och utförande. Deltagarna verkade inom bygg- och fastighetsbranschen, i offentliga verksamheter, organisationer och på högskolor, oftast som konsulter, projektörer, arbetsledare, platschefer, projektledare, entreprenörer, besiktningsmän, kontrollansvariga, utbildare eller andra specialister.

Kort om SBR Byggingenjörerna 
SBR Byggingenjörerna är en yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.