Image
Grupp av människor sitter ned inomhus och tittar leende mot kameran

Nordiskt möte: konjunktur, dagsljus och återvinning

INTERNATIONELLT
2023-08-25 06:03

Dagarna 21–22 augusti höll glasbranschens nordiska organisation Association Glass Nordic (AGN) sitt årliga möte. I år genomfördes mötet i Helsingfors och avslutade därmed Finlands ordförandeår. Under hösten tar Danmark över ordförandeklubban. Från Sverige och Glasbranschföreningen deltog föreningens ordförande Jonas Nilsson och vd Erik Haara.

Jonas Nilsson, ordförande i Glasbranschföreningen
Glasbranschföreningens ordförande Jonas Nilsson.

– Dessa dagar är viktiga för att informera varandra vad som är på gång i respektive land och vad som händer i länderna gällande bland annat regelverk och konjunktur. Även om det finns skillnader så är de nordiska länderna rätt lika och detta är ett bra nätverk för att ge varandra goda idéer och kunskapsutbyte, säger Jonas Nilsson.

Utöver genomgång av respektive lands konjunktur och nyheter inom regelverk lades mycket fokus på att diskutera nordens samverkan i Glass for Europé. Till mötet var även några specialister från Finland inom återvinning och dagsljus inbjudna.

Erik Haara
Glasbranschföreningens vd Erik Haara.

– Det är väldigt tydligt att alla länder har likartade möjligheter liksom utmaningar. En fråga som alla arbetar med är hur man ska kunna utveckla arbetet för att lyckas få fler ungdomar att söka sig till branschen. Även stort fokus lades på frågorna om att sprida vikten av dagsljuset (och därmed glasets) betydelse och hur branschen kan utveckla sin återvinning/återbruk, berättar Erik Haara.

Om The Association of Glass Nordic (AGN)

Glasbranschföreningen har sedan många år ett pågående samarbete med systerorganisationerna i de nordiska grannländerna. Under 2021 fattades beslut om att tillsammans forma en förening för fördjupad samverkan om branschfrågor i Norden – The Association of Glass Nordic (AGN). Syftet med samarbetet, utöver att informera varandra om hur vi på ett nationellt plan arbetar med viktiga framtidsfrågor, är att ge glasindustrin i Norden en gemensam röst.

De organisationer som ingår i AGN är Glarmesterlauget och Glasindustrien från Danmark, Glass- og Fasadeforeningen från Norge, Suomen Tasolasiyhdistys från Finland och Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening från Sverige.