Image
Delegater på Nordiskt möte i Oslo i november 2022
The Association of Glass Nordic (AGN) på möte i Oslo

Nordiskt möte: Renovering och energieffektivisering viktigt för att möta lågkonjunkturen

INTERNATIONELLT
2022-11-15 09:34

Dagarna 10-11 november var det åter dags att samla de nordiska glasbransch-organisationerna till det årliga fysiska mötet inom ramen för den gemensamma föreningen The Association of Glass Nordic (AGN). I år hade Norge ordförandeskapet och fick därmed också uppdraget att stå som värdnation för konferensen som denna gång hölls i Glass- og Fasadeforeningens nya lokaler i ändamålsenlig och föredömlig glasmiljö strax söder om Oslo.

Bjørn Glenn Hansen
Bjørn Glenn Hansen

– I år är det extra roligt att kunna hälsa er alla välkomna hit till våra nya lokaler. Här bedriver vi både vår utbildningsverksamhet och vår kansli- och medlemsservice, berättade Glass- og Fasadeforeningens vd Bjørn Glenn Hansen och underströk samtidigt vikten av ett gott samarbete mellan de nordiska länderna i gemensamma frågor och de fördelar möjligheten till erfarenhetsutbyte ger.  

Delegationen från Sverige bestod denna gång av Glasbranschföreningens vd Erik Haara och ordförande Jonas Nilsson samt av Anna-Lena Fransson som representerade både Svensk Planglasförening och Glascentrum.

Erik Haara
Erik Haara

– Något som blev tydligt under mötet var att vi alla befinner oss i relativt lika situationer. Många har fortfarande mycket att göra men det är hög inflation och ett osäkert läge framgent. Vi delar också i mångt och mycket synen på hur vi genom att satsa mer på renovering och åtgärder för energieffektivisering kan möta den eventuellt minskade efterfrågan på nyproduktion, sammanfattar Glasbranschföreningens vd Erik Haara.

Utöver åtgärder för att lindra de negativa effekterna av lågkonjunkturen diskuterades även nästa steg för ett närmare samarbete mellan The Association of Glass Nordic (AGN) och Glass for Europe (en europeisk organisation för påverkansarbete på EU-nivå i Bryssel) samt hur vi inom Norden kan hantera tekniska anvisningar för bland annat glasräcken och växthus.

Om The Association of Glass Nordic (AGN)

Glasbranschföreningen har sedan många år ett pågående samarbete med systerorganisationerna i de nordiska grannländerna. Under 2021 fattades beslut om att tillsammans forma en förening för fördjupad samverkan om branschfrågor i Norden – The Association of Glass Nordic (AGN). Syftet med samarbetet, utöver att informera varandra om hur vi på ett nationellt plan arbetar med viktiga framtidsfrågor, är att ge glasindustrin i Norden en gemensam röst.

De organisationer som ingår i AGN är Glarmesterlauget och Glasindustrien från Danmark, Glass- og Fasadeforeningen från Norge, Suomen Tasolasiyhdistys från Finland och Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening från Sverige.