Image
Bostadsminister Johan Danielsson
Bostadsminister Johan Danielsson. Foto: Johan Aredal.

Nya bostadsministern vill bygga fler bostäder

PORTRÄTT JOHAN DANIELSSON
2022-03-11 15:20

Vår nye bostadsminister Johan Danielsson kan behöva det lugn han utstrålar. Först utsedd till minister över ett område som är relativt nytt för honom och strax därefter pappa till son nummer tre. Ont om tid fram till valet, jagad av media och förväntningar. Turligt nog ser han rampljuset som en oundviklig del i ett hedersamt uppdrag. Och som andningshål har han sin söndagsrit, hockeyfrukost med sönerna.

Johan Danielsson växte upp i Borlänge. Enligt hans egen beskrivning en trygg Svensson-uppväxt i ett kedjehus som kunde varit Svensson, Svensson-huset i tv-serien med samma namn. Båda föräldrarna är nu pensionärer, men när det begav sig var mamman handläggare på skattemyndigheten och pappan anställd på Stora Enso, närmare bestämt Kvarnsvedens pappersbruk.

Men nej, socialdemokratin kom inte in i hans liv via hemmet och intensiva diskussioner vid köksbordet. Föräldrarnas politiska intresse var lika med noll.

– När jag var sexton år gick jag med i SSU och där fick jag insikten om nödvändigheten av att förändra verkligheten. Ett eget uppvaknande.

Det finns en känsla i Johan Danielssons sätt att beskriva sitt politiska uppvaknande som leder tankarna till den religiösa omvändelsen. Plötsligt ser han samhället, omvärlden, verkligheten. En aha-upplevelse. Han är drabbad och i det ligger en glädje. En glädje som finns där än idag.

Bostadsminister Johan Danielsson

Novis som gör kometkarriär

Låt oss från tonårige Johans möte med SSU ta ett jätteskutt in i framtiden. Året är 2019, Johan är 37 år och sedan 2010 har han varit LO:s EU-samordnare. Nu har han valts in i EU-parlamentet med stöd av LO-förbunden och vips är han både gruppledare i trafikutskottet och huvudförhandlare för kombidirektivet. Han intervjuas i Transportarbetaren, presenteras som ”… en politisk novis som plötsligt gör kometkarriär i EU-parlamentet”, men slår tillbaka: ”Ett sådant uppdrag som gruppledare är inte något som kommer till dig för att du åker till parlamentet och placerar dig på en stol. Jag har bett om det här!”

Så klockrent! Han vill bli tagen i bruk. Använd. Samma känsla som kommer igen under den här intervjun. Upplevelsen av att vara den som får vara med i något stort. Exakt det han kände när Magdalena Andersson ringde och frågade om han ville bli bostadsminister.

– Jag blev hedrad och extremt taggad att få vara en del av den regering som ska leverera på statsministerns tydliga prioriteringar.

Men du har inte lång tid på dig att leverera före valet!

– Det är en utmaning förstås, men det är en utmaning jag gärna tar mig an. Magdalena Andersson har ju varit tydlig när hon sagt att hon tillträdde som statsminister med sikte inte enbart på de kommande tio månaderna utan de tio kommande åren.

Rädda byggprojekten

Och nu, dubbelt jagad, dels av den korta tiden fram till valet, dels av media och förväntningar.

Doldisen som klev ut i rampljuset, har det sagts om dig!

– Doldis är en definitionsfråga. En halvt om halvt doldis skulle jag vilja säga med tanke på mina uppdrag i Bryssel. Att stå i rampljuset ser jag förresten inte som något problem. Det ingår i det jag gör och är en del av uppdraget. Ett otroligt hedrande uppdrag.

Så fort Johan Danielsson hade blivit utnämnd till bostadsminister kom kraven. Ett var att rädda de byggprojekt som är beroende av investeringsstödet. Röster höjdes för att avvecklingen av stödet ska ske successivt så att marknaden får en chans att anpassa sig.

Hur kommer du att agera?

– Vi lyckades efter hårt arbete i riksdagen och med hjälp av aktörer i branschen säkerställa att alla ansökningar till investeringsstödet som kom in före årsskiftet 2021/2022 kommer att behandlas. Det omfattar då alla ansökningar om investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande samt stöd för energieffektivisering av flerbostadshus.

– I samband med prognosen i februari, fortsätter Johan Danielsson, lämnar Boverket ett underlag som visar vilka anslag och bemyndiganden som skulle krävas under åren 2022–2025 för att kunna pröva och om möjligt bevilja.

Bostadsminister Johan Danielsson

Utsläppen ska ner

Energifrågan är viktig och en del i detta är att byggbranschen måste få bukt med utsläppen.

Är det möjligt att nå nettonollmålet 2045?

– Miljömålen som riksdagen antagit är till för att visa riktningen för att kunna bedöma vilka insatser som krävs för att nå dit. De utvärderas kontinuerligt och tjänar som underlag för vilka ytterligare insatser och reformer som kan behövas.

Johan Danielsson understryker vikten av att få ner utsläppen när det gäller byggnader som värms upp med fossila bränslen.

– Vi har mycket lite fossilt kvar i vårt energisystem, men även det sista ska naturligtvis tas om hand.

Vilka är dina främsta och svåraste frågor som bostadsminister?

– Magdalena Andersson har varit väldigt tydlig i sina prioriteringar: Vi ska minska segregationen, bekämpa brottsligheten och skapa förutsättningar för den gröna jobbtillväxt som nu pågår i vårt land. Ska vi klara det krävs fler bostäder över hela landet och att människor har råd att bo i det som byggs. Bostäder för vanligt folk oavsett om det är hyresrätter, bostadsrätter eller villor.

Du har sagt att du vill se lättnader för förstagångsköpare. Att de skulle kunna slippa amorteringskrav under en tid. Är det genomförbart och vad menas i så fall med ”under en tid”?

– Den huvudsakliga anledningen till att vissa hushåll har svårt att köpa en bostad är prisutvecklingen på bostäder, inte amorteringskraven som fungerat väl.

På vilket sätt?

– De har bidragit till att de hushåll som påverkas av åtgärderna lånar lite mindre och köper något billigare bostäder samt amorterar mer än om det inte funnits några amorteringskrav. Sammantaget har detta minskat riskerna som är förknippade med hushållens skuldsättning, både i enskilda hushåll och i samhällsekonomin i stort.

– Vi vet dock, fortsätter Johan Danielsson, att det finns svårigheter med inträdet på den ägda bostadsmarknaden, inte minst för unga. Därför har en utredare fått i uppdrag att lämna förslag som kan underlätta för förstagångsköpare, bland annat förslag på en utformning av ett statligt startlån för förstagångsköpare. Förslagen ska vara inlämnade senast den 31 mars 2022.

Praktikplats i EU-parlamentet

Johan Danielsson är också biträdande arbetsmarknadsminister i den nya regeringen och här rör han sig verkligen på hemmaplan. Under sina år som EU–parlamentariker och dessförinnan förbundstjänsteman i LO som EU–samordnare har han drivit frågor om svenska löner och arbetsvillkor enligt svenska kollektivavtal i en trygg arbetsmiljö.

Fanns drömmen om att få jobba i EU redan under gymnasietiden? Nej, egentligen visste Johan Danielsson inte riktigt vad han ville med sitt liv när han gav sig iväg från Borlänge för universitetsstudier Linköping. Han hade ingen anknytning till staden, men att han hamnade just där var knappast en slump. SSU hade väckt hans intresse för politik och efter att ha sonderat det politiska klimatet i olika universitetsmiljöer föll valet på just Linköping. När han några år senare lämnade staden hade han tagit en pol mag, han hade träffat kvinnan som skulle bli mor till hans tre barn och han hade gjort avtryck i den socialdemokratiska studentföreningen. Dessutom hade han något nytt som väntade.

– Jag fick en praktikplats i Europaparlamentet och inte långt därefter blev jag politisk sakkunnig hos dåvarande EU-parlamentarikern Jan Andersson (s). Det blev också vägen in i LO genom Vaxholmskonflikten 2004–2005, som skulle bli en stor fråga för svensk fackföreningsrörelse. Jag samarbetade nära LO, Byggnads- och Elektrikerförbundet och var med och utformade Europaparlamentets svar på Lavaldomen plus tre liknande domar i olika europeiska länder. 2018 kom så utdelningen. För första gången presenterade LO– förbunden, 14 stycken, en gemensam kandidat till EU-parlamentsvalet: Johan Danielsson.

Har åren i Bryssel gett dig ett nytt perspektiv på Sverige?

– En stor lärdom jag tar med mig från diskussioner med partikamrater från länder runt om i Europa är vikten av att lära av varandra. Samtidigt som det är viktigt att förstå och bedöma hur man bäst gör det. EU består av 27 medlemsstater med olika bostadsmarknader, traditioner, system och modeller som fungerar bra på ett ställe men kanske inte på ett annat.

Hockey och Hesse

Under åren i Bryssel veckopendlade Johan Danielsson mellan övernattningslägenheten i Bryssel och familjen hemma i Älvsjö. Familjen består av sambon och tre sönerna på åtta år, fem år och en minsting som kom till världen några veckor efter samtalet från Magdalena Andersson.

Fritiden handlar om barnen och åter barnen, läsa någon bok då och då och se på ishockey.

– Jag läser gärna, men att slänga mig på typ Brott och straff är inte aktuellt i nuläget. Mest blir det facklitteratur och förstås lite skönlitteratur. Senast lästa är Siddharta och Vi, skuggorna. Den senare, skildringen av skuggsamhället, är så bra skriven.

Herman Hesses utvecklingsroman om den unge Siddharta som lämnade sitt barndomshem för att bilda sig en egen livsuppfattning och Elenor Torps skildring av skuggsamhället, ett samhälle präglat av mygel och korruption som myndigheterna inte kommer åt tangerar delvis det som berörts i det här samtalet. Att finna sin egen livsväg och vikten av myndighetssamverkan.

Ägg, bacon och pannkakor

Men just nu är det Harry Potter som gäller, högläsning för åttaåringen. Och ishockey.

Under uppväxten i Borlänge blev det framför allt mycket ishockey (Borlänge Hockey) och intresset för sporten har hållit i sig. Favoritlaget är Calgary Flames och för några år sedan följde Johan och hans ett år yngre bror NHL och Calgary genom USA och Kanada.

– Jag har alltid haft ett stort och brett sportintresse, men man får, det vill säga måste, välja när man blir vuxen. Man kan inte se allt och för mig blev hockey det självklara. Jag spelar in det jag inte hinner se och på söndag är det hockeyfrukost med sönerna.

Vad serverar du?

– Lite av varje, ägg, bacon, pannkakor. Dom får precis vad dom vill. Så länge dom sitter och ser på hockey! 

Bostadsminister Johan Danielsson

FAKTA JOHAN DANIELSSON

Född: 1982
Yrke: Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.
Arbetsområde: Bostäder och samhällsplanering, arbetsmiljö, arbetet mot diskriminering.
Utbildning: Pol.mag vid Linköpings universitet (2001–2006).
Tidigare befattningar och uppdrag: Europaparlamentariker, 2019–2021, EU-samordnare, LO, 2010–2019, Ersättare, styrelsen för den Europeiska fackliga samorganisationen EFS, 2010–2019, Styrelseledamot, Europaportalen, 2011–2015, Politiskt sakkunnig, Socialdemokraterna i Europaparlamentet, 2007–2010.
Familj: Sambo och tre söner på 8 år, 5 år och 3 månader. Bostad: Villa i Älvsjö. Sommarställe: Laknäs vid Siljan.
Intressen/fritid: Barnen, Calgary Flames i NHL och att läsa.
Lagar gärna: ”Köttgryta, men man måste ha tålamod så det blir mört.”

Text: Kerstin Wallin
Foto: Johan Aredal

Personporträtt ur tidningen GLAS. Finns som e-magasin.