Tillfälliga regler med anledning av Covid-19 upphör 1 oktober 2021

2021-10-07 13:32

Från och med 1 oktober upphör flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Det gäller bland annat ersättning för karens, riskgruppsersättning och ersättning för sjuklönekostnader. Försäkringskassan har trots detta kvar sina e-tjänster på hemsidan ett tag till för att enskilda och företag ska kunna söka ersättning i efterhand för dagar före 1 oktober 2021. 

I och med detta försvinner även det undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg. Det betyder att läkarintyg framgent kommer behövas från och med dag 8 i sjukperioden och Försäkringskassan begär det från dag 15 igen.  Även för ersättning för vab, vård av sjukt barn kommer intyg behövas från och med dag 8. Det gäller om första sjukdag är 1 oktober eller därefter.

Samtliga ändringar framgår av Försäkringskassans pressmeddelande. Mer information om vad som gäller från och med 1 oktober 2021 hittar du på Försäkringskassans webbplats.