Cementa ansöker om fyra års tillstånd för fortsatt kalkstensbrytning

CEMENTKRISEN
2022-04-20 16:43

Cementa ansöker nu om fyra års tillstånd för fortsatt kalkstensbrytning i Slite på Gotland. ”Ansökan syftar till att trygga svensk cementförsörjning under en period till dess att långsiktiga förutsättningar för svensk cementindustri är på plats”, uppger Cementa i ett pressmeddelande.

– Tillverkningen i Slite står för omkring 75 procent av den cement som används i Sverige idag, så ett stopp i tillverkningen får enorma konsekvenser för hela bygg- och anläggningssektorn. Att det nu finns en ansökan som möjliggör att vi kan undvika att abrupt byggstopp är förstås mycket välkommet, säger Erik Haara, vd för Glasbranschföreningen.  

Tidigare i april släppte Byggföretagen sin senaste konjunkturprognos i vilken BNP-tillväxten spås dämpas till 0,3 procent 2023 till följd av cementbrist.

– I fjol var det de privata investeringarna som sänkte anläggningsinvesteringarna. Under 2022-2023 är det istället de offentliga som tynger prognosen eftersom cementbristen slår hårdare mot offentliga anläggningsinvesteringar än privata, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Bakgrund

Det var den 6 juli 2021 om Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland. Det befintliga tillståndet löpte ut 31 oktober 2021. I dag verkar Cementa under ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 31 december 2022.

Läs Cementas pressmeddelande

Läs mer om Byggföretagens konjunkturprognos

Mer information för Glasbranschföreningens medlemmar