Regeringens tillfälliga tillstånd för Cementas kalkbrytning strider inte mot lagen

CEMENTKRISEN
2022-12-07 15:46

Regeringens beslut att ge Cementa tillfälligt tillstånd fram till årsskiftet att fortsätta kalkbrytningen på Gotland har nu prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Beskedet från domstolen idag är att beslutet inte strider mot lagen och att det därför står fast. Domstolen avvisar även yrkandena om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

Erik Haara
Erik Haara, vd, GBF

– Det är positivt att domen idag inte spär på den stora osäkerhet som hela bygg- och installationssektorn känner inför nästa vecka då Mark- och miljödomstolen ska ge besked om Cementas ansökan om en ny tillståndsperiod på fyra år. Om domstolen säger nej till ansökan kommer Sverige från årsskiftet att närma sig ett byggstopp i takt med att befintligt lager börjar användas upp. Skulle så ske står vi inför ett mycket allvarligt läge, säger Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen.

Mark- och miljödomstolen meddelar sin dom om Cementas nya ansökan om ett fyraårigt tillstånd 13 december, kl. 13.

Här kan du som är medlem läsa mer om cementkrisen